Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo chủ đề (Có hướng dẫn giải)

Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo chủ đề (có hướng dẫn giải).


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 4 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM


TOÁN TIẾNG VIỆT


I/ Biểu đồ: Phân tích biểu đồ cột

II/ Biểu thức : Biểu thức có chứa 2 chữ

III/ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

IV/ Tính chất của phép cộng: Tính chất giao hoán của phép cộng

V/ Phép nhân (2): Nhân nhẩm số có 2 chữ số với 11

VI/ Trung bình cộng: Bài toán có lời văn về trung bình cộng

VII/ Phép nhân (1) : Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

VIII/ Tính chất của phép nhân: Tính chất kết hợp của phép nhân

Nhân một số với một tổng hoặc một hiệu

IX/ Vị trí của hai đường thẳng: Hai đường thẳng vuông góc

X/ Tính chất của phép chia: Chia một số cho một tích

Chia một tích cho một số

XI/ Phép chia (1): Chia hai số có tận cùng là chữ số 0

Chia cho số có 2 chữ số

XII/ Ôn tập hình học: Ôn tập về chu vi, diện tích các hình

XIII/ Góc: Góc trong tứ giác


TOÁN TIẾNG ANH


I/ Multiplication: Properties of multiplication

II/ Find the average: Calculate the average of a group of numbers

III/ Addition and Subtraction: Properties of addition


TIẾNG VIỆT    


  • Câu kể và các loại câu kể
  • Câu kể
  • Câu kể Ai làm gì?

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 4 CẤP HUYỆN NĂM 2022 – 2023TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023


Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Huyện năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Huyện năm 2022 - 2023

……………..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu đề ôn thi VIOEDU cấp Huyện Toán lớp 3 năm 2022 – 2023 theo chủ đề vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Đề ôn thi đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Huyện năm 2022 - 2023

……………….

Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Huyện năm 2022 - 2023

………………

Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023

………….

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Quận năm 2022 - 2023

………………..Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Quận năm 2022 - 2023………………….

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOEDU Toán lớp 4 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin