Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Vòng chung kết Đấu trường toán học VIOEDU cấp Trường lớp 4).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Lớp 4 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Số có nhiều chữ số Các số trong phạm vi 1 000 000
Hàng và lớp
Các số có nhiều chữ số
Bài toán cấu tạo số
Số tự nhiên Số tự nhiên. Đọc. viết số tự nhiên trong hệ thập phân
So sánh và xếp thứ tự số tự nhiên mới
Biểu thức Biểu thức chứa chữ
Góc và đơn vị đo góc Đo góc. Đơn vị đo góc
Góc nhọn. Góc tù. Góc bẹt
Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song Hai đường thẳng vuông góc
Hai đường thẳng song song
Một số đơn vị đo đại lượng Giây
Yến. Tạ. Tấn
Thế kỉ
Phép cộng và phép trừ Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng
TOÁN TA Review number up to 100,000 Place value. Writing number up to 100,000 in words
Millions and millions period Writing number up to 1,000,000,000 in words
Tiếng Việt Măng non Chân dung của em
Chăm học, chăm làm
Như măng mọc thẳng
Nhân hóa Nhân hóa
Phân loại từ Danh từ
Động từ
Tính từ

ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI VIOEDU 4 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN (VÒNG CHUNG KẾT)


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 4 CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN:


Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2023 - 2024 vòng chung kết

Đề thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2023 - 2024 môn Toán vòng chung kết

……………

BÀI TẬP ÔN TẬP VIOEDU 4 MÔN TOÁN

………………..

Câu 4: Nếu b + 4 = 10 thì b = …….6……

Câu 5: Giá trị của biểu thức a – b – c  với a = 45kg; b = 10kg; c = 20kg là: ….

a/ 16kg                 b/ 15kg                c/ 16                     d/ 15

Hướng dẫn

Thay a = 45kg; b = 10kg; c = 20kg vào biểu thức là:

45kg – 10kg – 20kg = 15kg

Câu 6: Thế kỉ bốn được viết bằng chữ số La Mã là:

a/ X                      b/ VI                     c/ IX                      d/ IV

Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 500 yến = …..5….. tấn

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Nếu a = 47 và b = 26 thì a – b = …..47 – 26 = 21…..

………………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 4 chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 7 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG VIỆT:


Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2023 - 2024 môn Tiếng Việt

Đề thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2023 - 2024 môn Tiếng Việt vòng chung kết


………………

Để xem tiếp Bộ Đề ôn thi Đấu trường toán học Vioedu 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 7 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN TIẾNG ANH:

Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2023 - 2024 môn Toán tiếng anh

…………..

Câu 1: In the number 102 845 359 which digit has the greatest value?

Trong số 102 845 359, chữ số nào có giá trị lớn nhất?

a/ 9                       b/ 1                       c/ 8                       d/ 2

Câu 2: Which choice has a 6 with the value of 6 ten thousands?

Chọn đáp án có 6 với giá trị là 6 chục nghìn?

a/ 589,672            b/ 69,581              c/ 98,634              d/ 836,547

Câu 3: Fill in the blank: Điền vào chỗ trống:

725 608 = 20 000 + 700 000 + 8 + ……600….. + 5000

Câu 4: In the number 125 687, which digit has the smallest value?

Trong số 125 687, chữ số nào có giá trị nhỏ nhất?

a/ 6                       b/ 2                       c/ 1                       d/ 7

Câu 5: What is the value of the digit 5 in the number 102,570,893?

Giá trị của chữ số 5 trong số 102 570 893 là gì?

a/ 50,000              b/ 5                       c/ 5000                 d/ 500,000

Câu 6: Fill in the blank: Điền vào chỗ trống: 2024 = 2000 + …….20….. + 4

Câu 7: What digit is in the millions place in the number 18,241,965?

Chữ số nào ở vị trí hàng triệu trong số 18 241 965?

a/ 2                       b/ 1                       c/ 8                       d/ 18

Câu 8: Which number below is the standard form of “three hundred four million, eight hundred thousand, four hundred”?

Số nào dưới đây là dạng chuẩn của “ba trăm bốn triệu, tám trăm nghìn, bốn trăm”?

a/ 304 804            b/ 304 804 000     c/ 34 804 000       d/ 304 800 400

………………..

Để xem tiếp Bộ Đề ôn thi Vioedu 4 cấp Trường vòng chung kết năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 7 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin