Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo chủ đề (Có hướng dẫn giải)

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo chủ đề (có hướng dẫn giải).


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023 THEO CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM


TOÁN TIẾNG VIỆT


A – Phép tính với số thập phân

  • I/ Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
  • II/ Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000
  • III/ Nhân một số thập phân với một số thập phân

B – Tỉ số phần trăm     

  • I/ Tìm tỉ số phần trăm của hai số
  • II/ Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó
  • III/ Tìm giá trị một số phần trăm của một số

C – Hình tam giác        

  • I/ Đặc điểm của hình tam giác
  • II/ Diện tích hình tam giác

TOÁN TIẾNG ANH

PERCENT


I/ Percent. Convert between percents, fractions and decimal

II/ Solving percent problems


TIẾNG VIỆT

CÁC KIỂU CÂU


Phép tính với số thập phân Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Tỉ số phần trăm Tìm tỉ số phần trăm của hai số
Tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó
Tìm giá trị một số phần trăm của một số
Hình tam giác Đặc điểm của hình tam giác
Diện tích hình tam giác
Percent  Percent. Convert between percents, fractions and decimal
Solving percent problems
Các kiểu câu Câu ghép
Cách nối các vế câu ghép: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Cách nối các vế câu ghép: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2022 – 2023


TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2022 – 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2022 - 2023

Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Huyện năm 2022 - 2023

Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Quận/ Huyện năm 2022 - 2023

About admin