Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm

Đề ôn thi Vioedu lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Vòng chung kết Đấu trường toán học VIOEDU cấp Trường lớp 5).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 5 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Lớp 5 Chủ đề Chủ điểm
TOÁN Một số nội dung nâng cao về số thập phân Tính hợp lí với số thập phân
Cấu tạo số số thập phân
Bài toán thay đổi vị trí dấu phẩy của số thập phân
Đề – ca – mét vuông. Héc – tô – mét vuông. Héc – ta
Các đơn vị đo diện tích Mi – li – mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Ôn tập về đo diện tích
Giải bài toán liên quan đến tìm tỉ số phần trăm của hai số
Các bài toán về tỉ số phần trăm Giải bài toán liên quan đến tìm một số khi biết giá trị một số phần trăm của nó
Một số bài toán tổng hợp về tỉ số phần trăm
Add, subtract, multiply and divide decimals
TOÁN TA Mixed operations Divide decimals
Mixed operation word problem
Multiply decimals
Writing units of measurements in decimals
Việt Nam – Tổ Quốc em
Tiếng Việt Cộng đồng – xã hội Cánh chim hòa bình
Mở rộng vốn từ: Hòa bình
Hòa bình – Hợp tác Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác
Phân biệt âm đầu tr/ch
Âm đầu 2 Phân biệt âm đầu r/d/gi; v/d
Đại từ/ Đại từ xưng hô
Từ loại Quan hệ từ
Ôn tập về từ loại
Tả một buổi trong ngày
Tả cảnh Tả cảnh sông nước
Tả cảnh địa phương
Tả một hiện tượng thiên nhiên

ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI VIOEDU 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN (VÒNG CHUNG KẾT)


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 5 CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN:


Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 vòng chung kết môn Toán

Đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn vòng chung kết môn Toán

……………

BÀI TẬP ÔN TẬP VIOEDU 5 MÔN TOÁN

………………..

Câu 1: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

Một lớp học có 32 học sinh, trong đó có 24 học sinh thích bơi lội. Hỏi số học sinh thích bơi lội chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

a/ 56%                            b/ 75%                 c/ 24%                  d/ 32%

Hướng dẫn

Số học sinh thích bơi lội chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:

24 : 32 × 100% = 75%

Câu 2: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Cứ 1000 000 đồng gửi tiết kiệm thì sau 1 tháng được lãi 10000 đồng

Hãy tính tỉ số phần trăm của tiền lãi sau 1 tháng và tiền gửi ban đầu?

a/ 10%                  b/ 1%                   c/ 0,01%               d/ 0,1%

Hướng dẫn

Tỉ số phần trăm của tiền lãi sau 1 tháng và tiền gửi ban đầu là:

10000 : 1000 000 × 100% = 1%

Câu 3: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

Một lớp học có 28 học sinh, trong đó có 14 học sinh thích bơi lội. Hỏi số học sinh thích bơi lội chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp?

a/ 50%                 b/ 20%                  c/ 14%                  d/ 28%

Hướng dẫn

Số học sinh thích bơi lội chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là:

14 : 28 × 100% = 50%

Câu 4: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Cứ 2000 000 đồng gửi tiết kiệm thì sau 1 tháng được lãi 7000 đồng

Hãy tính tỉ số phần trăm của tiền lãi sau 1 tháng và tiền gửi ban đầu?

a/ 35%                  b/ 14%                  c/ 0,35%               d/ 0,14%

Hướng dẫn

Tỉ số phần trăm của tiền lãi sau 1 tháng và tiền gửi ban đầu là:

7000 : 2000 000 × 100% = 0,35%

………………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 chung kết cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 6 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TRƯỜNG MÔN TIẾNG VIỆT:

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 vòng chung kết môn Tiếng Việt

Đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn vòng chung kết môn Tiếng Việt


………………

Để xem tiếp Bộ Đề ôn thi Đấu trường toán học Vioedu 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 6 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TRƯỜNG MÔN TOÁN TIẾNG ANH:

Đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn vòng chung kết môn Toán tiếng anh

…………..

………………..

Để xem tiếp Bộ Đề ôn thi Vioedu 5 cấp Trường vòng chung kết năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 6 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin