Đề ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Tỉnh của Bắc Giang năm 2022 – 2023 theo Form mới – [Đấu trường Toán học lớp 6 cấp Tỉnh Bắc Giang mới].

Đề ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Tỉnh của Bắc Giang năm 2022 – 2023 theo Form mới – [Đấu trường Toán học lớp 6 cấp Tỉnh Bắc Giang mới].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Tỉnh của Bắc Giang năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 6 CẤP TỈNH BẮC GIANG NĂM 2022 – 2023 (THEO FORM MỚI)


Đề ôn thi Vioedu lớp 6 cấp Tỉnh của Bắc Giang năm 2022 - 2023


TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN LUYỆN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 6 CẤP TỈNH BẮC GIANG NĂM 2022 – 2023 THEO FORM MỚI

6 Toán Quan hệ chia hết, bội và ước của số tự nhiên Tìm ước và bội của một số thỏa mãn điều kiện cho trước
Viết tập hợp ước và bội của một số cho trước
Bội chung. Bội chung nhỏ nhất Tìm bội chung nhỏ nhất của các số cho trước
Bài toán thực tế đưa về việc tìm bội chung nhỏ nhất
Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Nhận biết số nguyên tố, hợp số
Phân tích một số cho trước ra thừa số nguyên tố và ứng dụng
Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Bài toán liên quan đến phép chia cho 2, cho 5 có dư
Tìm tập hợp các số chia hết cho 2, cho 5 trong một khoảng cho trước
Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 Nhận biết các số chia hết cho 3, cho 9
Tìm tập hợp các số chia hết cho 3, cho 9 trong một khoảng cho trước
Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu Thực hiện phép nhân hai số nguyên cùng dấu
Thực hiện phép nhân hai số nguyên khác dấu
Bài toán thực tế đưa về việc thực hiện phép nhân hai số nguyên
Hình chữ nhật. Hình thoi Chu vi và diện tích của hình chữ nhật
Chu vi và diện tích của hình thoi
Hình có tâm đối xứng Hình có tâm đối xứng
Tâm đối xứng của một số hình
So sánh các phân số. Hỗn số dương So sánh các phân số cùng mẫu
So sánh các phân số không cùng mẫu
Tính chất cơ bản của phép cộng phân số Cộng nhiều phân số
Áp dụng tính chất của phép cộng phân số để tính nhanh
Bài toán thực tế về phép cộng phân số

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN LUYỆN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 CẤP TỈNH BẮC GIANG NĂM 2022 – 2023 THEO FORM MỚITUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN LUYỆN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 6 CẤP TỈNH BẮC GIANG NĂM 2022 – 2023 THEO FORM MỚI


Đề ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 6 cấp Tỉnh mới năm 2022 - 2023

About admin