Đề ôn thi Vioedu lớp 6 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 6 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm mới.


Đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 6 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 vòng chung kết cấp Thành phố Hà Nội vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH MỤC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU LỚP 6 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


Đấu trường Vioedu lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024


TÀI LIỆU ÔN THI VIOEDU LỚP 6 VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:TÀI LIỆU ÔN THI VIOEDU LỚP 6 CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024 (VÒNG CHUNG KẾT):


Đấu trường Vioedu lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đấu trường toán học lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 6 cấp tỉnh Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

Đề ôn thi Vioedu lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 - 2024

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết Đấu trường VIOEDU lớp 6 cấp Tỉnh – TP Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 6 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023 – 2024:


…………….

Câu 2: Một người bỏ tiền vốn ra là 250 000 đồng để mua trái cây về nhà bán. Sau khi bán hết số trái cây đó thì được lãi 20% so với số tiền bán trái cây. Hỏi người đó bán hết số trái cây được bao nhiêu tiền?

Trả lời: ……..đồng.

Điền 312500

……………..

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi chung kết VIOEDU lớp 6 cấp Thành phố Hà Nội năm 2023 – 2024 theo chủ điểm  // Bộ đề ôn thi Vioedu lớp 1-2-3-4-5-6-7 cấp Tỉnh dành cho các Tỉnh – Thành phố khác trên toàn quốc, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin