Đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 7 cấp Tỉnh]

Đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 7 cấp Tỉnh mới].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023

Toán Giá trị tuyệt đối của một số thực Giá trị tuyệt đối của số thực. Tính, so sánh giá trị biểu thức
Tìm đại lượng chưa biết trong đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối
Nâng cao: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Tổng các góc trong một tam giác Tổng các góc trong một tam giác
Nâng cao: Tính chất góc ngoài của tam giác
Bài toán tính góc
Làm tròn và ước lượng Làm tròn số
Ước lượng
Dãy tỉ số bằng nhau Tìm ẩn số trong dãy tỉ số bằng nhau
Chứng minh tỉ lệ thức bằng dãy tỉ số bằng nhau
Các bài toán có lời văn
Tỉ lệ thức Khái niệm và tính chất tỉ lệ thức
Tìm đại lượng chưa biết trong tỉ lệ thức
Thành lập tỉ lệ thức, chứng minh tỉ lệ thức
Hai tam giác bằng nhau Hai tam giác bằng nhau
Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác
Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác
Toán suy luận Suy luận theo Logic
Suy luận theo Quy luật
Suy luận theo Tổ hợp
Suy luận theo Nguyên lý
Toán thực tế Bài toán có yếu tố Tính toán – Định lượng
Bài toán có yếu tố Đo đạc – So sánh – Tỉ lệ
Bài toán có yếu tố Kinh tế – Tài chính
Bài toán có yếu tố Thống kê – Xác suất

NỘI DUNG THI VIOEDU LỚP 7 CẤP TỈNH MỚI DỰA THEO CÁC CHỦ ĐIỂM SAU


Đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 có đáp án


TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN LUYỆN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 7 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN LUYỆN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 7 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023


…………..

Câu 14:  Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Tam giác ABC có độ dài 3 cạnh tỉ lệ với 4; 6; 5. Độ dài cạnh lớn nhất là 12cm. Chu vi tam giác là …cm.

Điền 30


Câu 15:  Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Cho 50 số tự nhiên, trong đó nếu có bốn số khác nhau thì chúng phải lập được thành một tỉ lệ thức. Hỏi trong 50 số đó có nhiều nhất bao nhiêu số khác nhau? Trả lời: Có ….số.

Điền 4


Câu 16:  Khẳng định: “Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi (bằng hệ số tỉ lệ)” là đúng hay sai? Nếu đúng điền 1, sai điền 0.

Trả lời: …….

Điền 1


Câu 17:  Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Ba tổ sản xuất làm một số sản phẩm như nhau. Tổ I làm trong 12 giờ, tổ II làm trong 10 giờ, tổ III làm trong 8 giờ. Số công nhân của cả ba tổ là 37 người và năng suất mỗi người là như nhau. Hỏi tổ II có bao nhiêu công nhân?

A. 14                  B. 15                          C. 12                          D. 16

Chọn  C


Câu 18: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau. Khi x nhận các giá trị x1 = 2, x2 = 5 thì các giá trị tương ứng y1, y2 thỏa mãn 3y1 + 4y2 = 46.

Khi x = -10 thì giá trị của y là: ….

Điền -2


Câu 19: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Một hình chữ nhật có hai cạnh tỉ lệ lần lượt với 9 và 6, chu vi là 300 cm. Chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật lần lượt là:

A. 40 cm và 60 cm                   B. 90 cm và 60 cm

C. 40 cm và 90 cm                   D. 60 cm và 40 cm

Chọn B


Câu 20:  Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Ba đội máy cày cày ba thửa ruộng như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 2 ngày. Đội thứ hai trong 3 ngày và đội thứ ba trong 4 ngày. Biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ ba 3 máy và năng suất như nhau. Số máy của đội một, đội hai, đội ba lần lượt là:

A. 7;3;4                   B. 6;3;4                      C. 6;4;3                     D. 3;4;6

Chọn  C

……

Để xem tiếp các câu hỏi ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Tỉnh vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo Thầy Thích).

…………….

Câu 205: Các nhà khoa học tính được vận tốc ánh sáng bằng 299 792 458 m/s. Để dễ nhớ, người ta nói vận tốc ánh sáng là 300 000 000 m/s. Số liệu đã được làm tròn với độ chính xác là bao nhiêu?

A. 5 000                 B. 50 000                   C. 500 000               D. 5 000 000

Chọn C


Câu 206: Đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để phỏng vấn. Biết mỗi bạn đều cùng có khả năng được chọn. Hãy tính xác suất của biến cố bạn được chọn là nam.

Trả lời: ….

(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản m/n)

Điền 1/6


Câu 207: Một hộp có chứa 100 chiếc thẻ cùng loại, trong đó chỉ có một thẻ đánh dấu là Thẻ may mắn. Bình lấy ra ngẫu nhiên một thẻ. Tính xác suất biến cố thẻ lấy ra là thẻ may mắn.

Trả lời: …..

(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản m/n)

Điền 1/100


Câu 208: Trong trò chơi Ô cửa bí mật, có ba ô cửa 1, 2, 3 và người ta đặt phần thưởng sau một ô cửa. Người chơi sẽ chọn ngẫu nhiên một ô cửa trong ba ô cửa và nhận phần thưởng sau ô cửa đó. Tìm xác suất để người chơi chọn được ô cửa có phần thưởng.

Trả lời: ……

(Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản m/n)

Điền 1/3


Câu 211: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Bác An có 1 350 000 000 đồng mang gửi tiết kiệm với chu kì 12 tháng.

Năm thứ nhất, bác An gửi với lãi suất 7,4% một năm.

Năm thứ hai quay vòng cả lãi và gốc của năm thứ nhất, bác An gửi được với lãi suất 5,5% một năm.

Hỏi, sau hai năm bác An có được cả lãi và gốc là bao nhiêu?

Trả lời: …….đồng.

Điền 1529644500

Để xem tiếp các câu hỏi ôn thi ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU lớp 7 cấp Tỉnh vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo Thầy Thích).

About admin