Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 đến Vòng 10 năm 2021 – 2022

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 vòng 1 đến Vòng 10 năm 2021 – 2022 (có giải chi tiết)


ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 10 QUỐC GIA (Có giải chi tiết)

Liên hệ tư vấn tài liệu học tập ôn thi giải Violympic Toán lớp 1 trên mạng:


Nội dung tài liệu Violympic Toán lớp 1 bao gồm có: 10 vòng thi file đề và file hướng dẫn giải, các vòng tự do (vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6), vòng 7 cấp trường, vòng 8 cấp huyện, vòng 9 cấp tỉnh, vòng 10 cấp quốc gia. Mỗi vòng thi có các câu hỏi được phân theo 3 bài thi. Nội dung mẫu các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo xem tại đây:HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 1 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022


Bài 1. Mười hai con giáp


Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Cho hình vẽ. Hình bên có ……………hình chữ nhật.

Violympic Toán lớp 1 năm 2021 - 2022


Câu 2.

        Hình bên có…………..hình chữ nhật.

Violympic Toán lớp 1 năm 2021 - 2022


Câu 3. Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình trên có …………con thỏ

Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Câu 4. Trong hình dưới có …………..con bò.

Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Câu 5. Trong hình có …………con  cừu

Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Câu 6. Trong hình có ……………..chiếc máy bay.

Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Câu 7. Trên hình có ………….cái kem.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Câu 8. Trên hình có ……………quả lê.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Câu 9. Hình dưới có…………..cái váy.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Câu 10. Hình bên có …………..cây đàn.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Câu 11. Trong hình có …………….bạn nhỏ đang chơi với nhau.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Câu 12. Hình trên có …………bông hoa hồng.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Câu 13. Hãy chọn đáp án đúng. Hình nào dưới đây có 9 con ong.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Câu 14. Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Cho hình vẽ sau:

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022

Nhìn vào hình vẽ bên, Bạn My nói: “ Mũi tên đang chỉ vào hình chữ nhật”

Bạn My nói đúng hay nói sai? (nếu đúng điền 1, sai điền 0)

Trả lời: ………………


Câu 15 . Điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu.

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Để xem tiếp các câu hỏi khác và hướng dẫn giải trong tài liệu vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Bài 2. Cuộc đua thú cưng


Câu 1. Trong hình dưới đây có bao nhiêu ly nước?

a. 6               b. 7                   c. 8                       d. 9

Giải đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2021 - 2022


Câu 2. Cánh cửa dưới có dạng hình gì?

a. Hình tròn                       b. Hình vuông                       c. Hình tam giác             d. Hình chữ nhật

Giải đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2021 - 2022


Câu 3. Hình dưới đây là hình gì?

a. Hình tròn                     b. Hình vuông                    c. Hình tam giác             d. Hình chữ nhật

Giải đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2021 - 2022


Câu 4. Trong hình dưới đây có bao nhiêu quyển vở?

Giải đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2021 - 2022


Câu 5. Quan sát hình bên ta thấy đằng sau cửa sổ là:

a. Cậu bé                    b. Mặt Trăng                      c. Rèm cửa                     d. cái giường

Giải đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2021 - 2022


Câu 6. Trong hình vẽ bên ở giữa bạn Huệ và bạn Yến là:

a. Bạn Huệ                      b. Bạn Thúy                 c. Bạn Yến            d. Bạn Ngọc

Giải đề thi Violympic Toán lớp 1 năm 2021 - 2022


Câu 7. Cho hình vẽ sau:

Biết bạn Lan vẽ được hình chữ nhật. Hỏi bạn Lan vẽ được hình màu gì?

a. màu hồng               b. màu đỏ                   c. màu xanh          d. màu vàng

Giải đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Câu 8. Cho hình vẽ:

  1. Hình chữ nhật nằm bên trái hình tam giác
  2. Hình tam giác nằm phía dưới hình chữ nhật
  3. Hình tam giác nằm phía trên hình chữ nhật
  4. Hình chữ nhật nằm phía trên hình tam giác.

Giải đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Câu 9. Trong hình vẽ bên, bạn nào đang nghĩ đến hình chữ nhật?

Giải đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022


Để xem tiếp các câu hỏi khác và hướng dẫn giải trong tài liệu vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin