Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 13 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 13 chủ đề trọng điểm có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 1 cấp Tỉnh Vòng 9 vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 13 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 1 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023


 • CHỦ ĐỀ 1. ÔN TẬP PHẦN BẢNG
 • CHỦ ĐỀ 2. CỘNG, TRỪ TRONG PHẠM VI 20
 • CHỦ ĐỀ 3. CÁC SỐ ĐẾN 100
 • CHỦ ĐỀ 4. SỐ TRÒN CHỤC VÀ CÁC PHÉP TÍNH
 • CHỦ ĐỀ 5. SỐ LIỀN TRƯỚC, SỐ LIỀN SAU
 • CHỦ ĐỀ 6. SỐ, LẬP SỐ
 • CHỦ ĐỀ 7. TÍNH SỐ LƯỢNG CÁC SỐ, CHỮ SỐ
 • CHỦ ĐỀ 8. ĐO ĐỘ DÀI, DÀI HƠN, NGẮN HƠN, CAO HƠN, THẤP HƠN. XĂNG – TI – MÉT
 • CHỦ ĐỀ 9. TÌM MỘT SỐ
 • CHỦ ĐỀ 10. ÔN TẬP PHẦN GIẢI TOÁN
 • CHỦ ĐỀ 11. VỊ TRÍ
 • CHỦ ĐỀ 12. HÌNH HỌC
 • CHỦ ĐỀ 13. DẠNG TOÁN SUY LUẬN VÀ TƯ DUY

TUYỂN TẬP 13 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 1 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)TUYỂN TẬP 13 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 1 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 1 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 9 năm 2022 - 2023

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV lớp 1 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin