Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021

Tuyển tập các Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết).

Nội dung bao gồm có 3 đề, mỗi đề gồm có các mã đề khác nhau, tổng số câu hỏi khoảng 300 câu ôn thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 2 cấp Quận/ Huyện.
TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (3 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 2 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO


Liên hệ tư vấn tài liệu:


Bài thi số 1: BỨC TRANH BÍ ẨN

MÃ ĐỀ SỐ 1


Giá trị lớn nhất của x biết:

2 x 8 + 23 < x < 5 x 10 – 7

16 + 23 < x < 50 – 7

39 < x < 43

x lớn nhất = 42.

Giá trị của x biết:

x x 4 + 48 = 56

x x 4 = 56 – 48

x x 4 = 8

x = 8 : 4 = 2

68 49 + 31 – 12 = 68
2 24
2 x 8 = 16 42
2 x 2 x 6 = 24 16

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

MÃ ĐỀ SỐ 1


Câu 1: Cho 75 + a = 90. Giá trị của a là: …… 90 – 75 = 15

Điền 15

Câu 2: Mỗi hộp bút chì có 4 chiếc bút chì. Hỏi 8 hộp như thế có bao nhiêu chiếc bút chì?

a/ 30 chiếc            b/ 16 chiếc            c/ 32 chiếc             d/ 8 chiếc

Hướng dẫn: 8 hộp như thế có bao nhiêu chiếc bút chì: 4 x 8 = 32 (chiếc)

Câu 3: Điền số thích hợp vào dấu ba chấm: 5 x 9 + 27 = …..45 + 27 = 72

Điền 72

Câu 4: Cho 100kg – 8kg ……… 100kg – 18kg.

92kg           >       82kg

Dấu thích hợp điền vào …. là:

a/ >                       b/ <                       c/ +                       d/ =

Chọn a/ >

Câu 5: Mảnh vải trắng dài 56dm, mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải trắng 18dm. Vậy mảnh vải đỏ dài …………..dm.

Hướng dẫn

          Mảnh vải đỏ dài là: 56 – 18 = 38 (dm)

Điền 38

Câu 6: Số hạng thứ hai là 27, tổng của 2 số là 54. Vậy số hạng thứ nhất là: …

54 – 27 = 27

Câu 7: Hiệu hai số là 56, số trừ là 18. Vậy số bị trừ là: ….56 + 18 = 74

Điền 74


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 100cm = ………m

Điền 1

Câu 2: Tính: 27 + 72 = ………..99

Câu 3. Tính: 76 – 7 = ……..69

Câu 4: Hiệu của 74 và 27 là …47

Câu 5: Số chẵn liền trước số 40 là…38

Câu 6. Tính: 64 – 46 = ……… 18

Câu 7: Hiệu của 94 và 6 là…..88

Câu 8: Tính 46 – 28 = …..18

Câu 9. Bao ngô cân nặng 50kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 8kg. Vậy bao gạo cân nặng …50 – 8 = 42..kg

a/ 38                     b/ 52                     c/ 58                     d/ 42

Câu 10. Cho: …. – 8 – 18 = 36. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là  ….

36 + 8 + 18 = 62

Câu 11. Hiệu hai số là 15, số trừ là 25. Vậy số bị trừ là: 15 + 25 = 40

a/ 40                     b/ 10                     c/ 30                     d/ 20

Câu 12: Cho: a – 25 – 27 = 48. Giá trị của a là: 48 + 27 + 25 = 100

Câu 13. Long cân nặng 35kg, Tùng cân nặng 36kg.

Vậy cả hai bạn cân nặng … 35 + 36 = 71kg.

Câu 14: Tính:  54 – 18 – 17 =   ….19

Câu 15. Năm nay Ninh 8 tuổi, bố Ninh 35 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai bố con Ninh là……….8 + 35 = 43 (tuổi)

a. 38 tuổi          b. 23 tuổi            c. 27 tuổi              d. 43 tuổi


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.

About admin