Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề theo SGK mới

Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề trọng điểm theo SGK mới có hướng dẫn giải.


Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 cấp quốc gia Vòng 10 vui lòng liên hệ theo:XEM THÊM: CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN ĐỀ ÔN THI CẤP TỐC VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 – 3 – 4 – 5 CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2022 – 2023:

Luyện đề ôn thi cấp tốc Violympic Toán TV lớp 2 – 3 – 4 – 5 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 – 2023 (toaniq.com)


TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 3 CẤP QUỐC GIA NĂM 22 – 23 THEO SGK MỚI


  • CHỦ ĐỀ 1 – SỐ CÓ 5 CHỮ SỐ
  • CHỦ ĐỀ 2 – LÀM TRÒN SỐ ĐẾN HÀNG NGHÌN, HÀNG CHỤC NGHÌN
  • CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH HỌC
  • CHỦ ĐỀ 4 – TIỀN VIỆT NAM
  • CHỦ ĐỀ 5 – XEM ĐỒNG HỒ, NGÀY THÁNG
  • CHỦ ĐỀ 6 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH
  • CHỦ ĐỀ 7 – GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
  • CHỦ ĐỀ 8 – ÔN TẬP SỐ LA MÃ
  • CHỦ ĐỀ 9 – ÔN TẬP ĐẠI LƯỢNG
  • CHỦ ĐỀ 10ÔN TẬP KHỐI HỘP CHỮ NHẬT, KHỐI LẬP PHƯƠNG

TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 3 CẤP QUỐC GIA VÒNG 10 THEO 10 CHỦ ĐỀ TRỌNG ĐIỂM


PHẦN HƯỚNG DẪN


CHỦ ĐỀ 1 – SỐ CÓ 5 CHỮ SỐ


Câu 1: Chữ số hàng chục nghìn của 36749 là:

          a/ 6                        b/ 9                       c/ 4                       d/ 3


Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Số ……..được đọc là “Hai mươi tám nghìn bốn trăm chín mươi tám”

Điền 28498


Câu 3: Chữ số 8 trong số 68245 có giá trị là:

a/ 80                     b/ 800                            c/ 8000                 d/ 8


Câu 4: Số lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 12 là ….

Hướng dẫn

Số lớn nhất khi nhiều số nhất và chữ số lớn ở hàng cao.

Ta có: 12 = 0 + 1 + 2 + 3 + 6

Điền 63210


Câu 5: Chữ số hàng nghìn trong số 83729 là …

Điền 3


Câu 6: Số 19308 được đọc là:

a/ Mười chín ba linh tám                             b/ Mười chín nghìn ba trăm tám

c/ Mười chín nghìn ba trăm linh tám       d/ Một chín ba không tám


Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

10100; 10200; …; 10400; 10500

Điền 10300


Câu 8: Số 63800 được đọc là:

a/ Ba mươi tám nghìn sáu trăm           b/ Ba mươi sáu nghìn tám trăm

c/ Sáu mươi ba nghìn tám trăm      d/ Sáu mươi tám nghìn ba trăm


Câu 9: Số gồm 2 đơn vị, 3 trăm, 4 chục nghìn là:

a/ 234                             b/ 432                             c/ 40302                d/ 20304

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV lớp 3 cấp Quốc gia năm 22 – 23 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang Toán IQ) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).


Câu 39: Có ba mảnh đất trồng rau, mảnh đất thứ nhất thu hoạch được 9 586g rau xanh. Mảnh đất thứ hai thu hoạch được nhiều hơn mảnh đất thứ nhất 10 000g rau. Mảnh đất thứ ba thu hoạch được nhiều hơn mảnh đất thứ nhất 15 654g. Cả ba mảnh đất thu hoạch được bao nhiêu gam rau xanh?

a/ 54688g             b/ 54412g             c/ 54948g             d/ 54726g

Hướng dẫn

Mảnh đất thứ  hai thu hoạch được số gam rau xanh là:

9 586 + 10 000 = 19 586 (g)

Mảnh đất thứ ba thu hoạch được nhiều hơn mảnh đất thứ nhất là:

9 586 + 15 654 = 25 240 (g)

Ba mảnh đất thu hoạch được số gam rau xanh là:

9 586 + 19 586 + 25 240 = 54 412 (g)


Câu 40: Một đội công nhân được giao làm 12560 sản phẩm trong một tháng. Ba tuần đầu, mỗi tuần đội công nhân đó làm được 2500 sản phẩm. Hỏi đội công nhân đó còn phải làm bao nhiêu sản phẩm nữa mới đủ số lượng sản phẩm được giao?

a/ 5060 sản phẩm         b/ 5600 sản phẩm c/ 5000 sản phẩm  d/ 5300 sản phẩm

Hướng dẫn

3 tuần đầu làm được tất cả số sản phẩm là: 2500 × 3 = 7500 (sản phầm)

Đội công nhân đó cần phải làm số sản phầm là:

12 560 – 7500 = 5060 (sản phẩm)

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 3 cấp Quốc gia năm 22 – 23 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).


CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH HỌC


Câu 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm hàng rào xung quanh mảnh vườn đó (có 2 cửa ra vào, mỗi cửa rộng 3m). Hỏi hàng rào dài bao nhiêu mét?

a/ 237m                b/ 234m               c/ 240m                d/ 243m

Hướng dẫn

Chiều dài mảnh vườn là: 30 × 3 = 90 (m)

Chu vi mảnh vườn là: (30 + 90) × 2 = 240 (m)

Hàng rào dài số mét là: 240 – 3 × 2 = 234 (m)


Câu 2: Một hình chữ nhật có 3 lần chiều rộng hơn chiều dài 6cm, nhưng 2 lần chiều dài hơn 3 lần chiều rộng 3cm. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

          a/ 14cm                 b/ 7cm                   c/ 28cm                d/ 8cm

Hướng dẫn

3 lần chiều rộng hơn chiều dài là 6cm

2 lần chiều dài hơn 3 lần chiều rộng là 3cm

Vậy 2 lần chiều dài sẽ hơn chiều dài là: 3 + 6 = 9 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 9cm

Chiều rộng hình chữ nhật là: (9 + 6) : 3 = 5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là: (9 + 5) × 2 = 28 (m)


Câu 3: Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài là 15cm và chiều rộng là 1dm. An cắt đi ở mỗi góc của miếng bìa đó đi một hình vuông có cạnh là 2cm. Vậy chu vi miếng bìa còn lại là …dm.

Hướng dẫn

Đổi: 1dm = 10cm

Khi cắt đi ở mỗi góc của miếng bìa đó đi một hình vuông thì chu vi của miếng bìa không thay đổi.

Chu vi của miếng bìa còn lại là: (15 + 10) × 2 = 50 (cm)

Đổi: 50cm = 5dm

Điền 5


Câu 4: Một hình tam giác có chu vi 14cm. Biết cạnh thứ nhất gấp đôi cạnh thứ hai, cạnh thứ ba dài 5cm. Hiệu độ dài của cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai là …cm.

Hướng dẫn

Tổng chiều dài cạnh thứ nhất và thứ hai là: 14 – 5 = 9 (cm)

Ta có sơ đồ:

Cạnh thứ nhất:      |—————|—————|          9cm

Cạnh thứ hai:        |—————|

Nhìn vào sơ đồ ta thấy cạnh thứ hai gồm 1 phần, cạnh thứ nhất gồm 2 phần bằng nhau và 9cm tương ứng với tổng số phần là: 1 + 2 = 3 (phần)

Giá trị của 1 phần là: 9 : 3 = 3 (cm)

Cạnh thứ hai là: 3 × 1 = 3 (cm)

Cạnh thứ nhất là: 9 – 3 = 6 (cm)

Hiệu độ dài hai cạnh thứ nhất và thứ hai là: 6 – 3 = 3 (cm)

Điền 3

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV lớp 3 cấp Quốc gia năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).


TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 CẤP QUỐC GIA NĂM 2022 – 2023


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023

Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023

Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023 có đáp án

Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 năm 2022 - 2023 có đáp án

Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán lớp 3 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023 có đáp án

Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán TV lớp 3 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023

Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 - 2023

Violympic Toán lớp 3 Vòng 10 cấp Quốc gia

About admin