Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 – 2023 theo SGK mới (Có đáp án)

Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp QUỐC GIA năm 2022 – 2023 qua 200 bài toán theo SGK mới có đáp án và hướng dẫn giải.


Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 7 cấp quốc gia Vòng 10 vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 7 CẤP QUỐC GIA VÒNG 10 THEO 200 BÀI TOÁN


PHẦN HƯỚNG DẪN – ĐÁP ÁN


Câu 1: Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu?

a/ Xếp loại của các học sinh cuối năm học

b/ Số học sinh đi học muộn trong một buổi học.

c/ Danh sách học sinh đạt học sinh giỏi của một lớp.

d/ Địa chỉ của các công nhân trong một tổ sản xuất.

Chọn B


Câu 2: Cho đa thức f(x) biết: f(x1.x2) = f(x1).f(x2) và f(4) = 2. Khi đó f(1024) bằng:

a/ 32                          b/ 16                          c/ 512                                    d/ 2048

Hướng dẫn

f(1024) = f(4).f(256) = f(4)5 = 25 = 32.

Chọn A


Câu 3: Cho A = 1 – 5 + 52 – 53 + …. + 52022 – 52023 và 5 – 30A = 5x. Giá trị của x bằng:

a/ 2022                     b/ 2023                                 c/ 2024                     d/ 2025

Hướng dẫn

Ta có: A = 1 – 5 + 52 – 53 + …. + 52022 – 52023

5A = 5 – 52 + 53 – 54 + …. + 52023 – 52024

Suy ra: 6A = 1 – 52024

  • 30A = 5 – 52025
  • 5 – 30A = 5 – (5 – 52025) = 5x
  • 52025 = 5x
  • x = 2025

Chọn D

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 7 cấp Quốc gia năm 22 – 23 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).


LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN 7 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2022 – 2023


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán 7 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2022 - 2023 có đáp án

Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2022 - 2023

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).


Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 năm 2022 - 2023

Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán lớp 7 Cấp quốc gia năm 2022 - 2023 có đáp án

Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán TV lớp 7 Vòng 10 Cấp quốc gia năm 2022 - 2023 có đáp án

Tài liệu ôn Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 10 Cấp quốc gia năm 2022 - 2023 có đáp án

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV lớp 7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin