Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đến Vòng 10 năm 2021 – 2022

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 1 đến Vòng 10 năm 2021 – 2022 (có giải chi tiết)


ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 NĂM HỌC 2021 – 2022 TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 10 QUỐC GIA (Có giải chi tiết)

Liên hệ tư vấn tài liệu học tập ôn thi giải Violympic Toán lớp 1 trên mạng:


Nội dung tài liệu Violympic Toán lớp 1 bao gồm có: 10 vòng thi file đề và file hướng dẫn giải, các vòng tự do (vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6), vòng 7 cấp trường, vòng 8 cấp huyện, vòng 9 cấp tỉnh, vòng 10 cấp quốc gia. Mỗi vòng thi có các câu hỏi được phân theo 3 bài thi. Nội dung mẫu các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo xem tại đây:ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022


Bài 1. Bức tranh bí ấn. Chọn cặp ô có giá trị bằng nhau.


Bảng 1


Violympic Toán tiếng anh lớp 1


Bảng 2


Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 1


Bảng 3


Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 vòng 1 năm 2021 - 2022


Để xem tiếp các câu hỏi khác và hướng dẫn giải trong tài liệu vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Bài 2.  Cuộc đua thú cưng.


Câu 1 . Which shape is different? (Hình nào khác?)

Toán tiếng anh lớp 1


Câu 2. Which shape is missing? (Hình nào còn thiếu?)

Học toán tiếng anh lớp 1


Câu 3. Which animal is missing? (Con vật nào còn thiếu?)

Giải toán tiếng anh lớp 1 trên mạng


Câu 4. Which number is missing? (Số nào còn thiếu?)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a. 8                          b. 2                         c. 4                       d. 6


Câu 5. Which is the shape? (Hình gì?)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a. square                         b. Rectangle                    c. Triangle             d. Circle

(hình vuông)                   (hình chữ nhật)              (hình tam giác)     (hình tròn)


Câu 6. Which is the shape? (hình gì)

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 1 Vòng 1 năm 2021 - 2022

a. square                       b. other shape                   c. Triangle                       d. Circle

(hình vuông)                   (hình  khác)                     (hình tam giác)               (hình tròn)


Câu 7 . Which is the shape? (Hình gì?)

Giải toán tiếng anh lớp 1 trên mạng


Câu 8 . Which shape is different? (Hình nào khác?)

Violympic Toán tiếng anh lớp 1


Để xem tiếp các câu hỏi khác và hướng dẫn giải trong tài liệu vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


About admin