Đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021

Tuyển tập các Đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết).

Nội dung bao gồm có 2 đề, mỗi đề gồm có các mã đề khác nhau, tổng số câu hỏi khoảng 200 câu ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 cấp Quận/ Huyện.
TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (3 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 11 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 2 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO


Liên hệ tư vấn tài liệu:


Bài thi số 1: BỨC TRANH BÍ ẨN

MÃ ĐỀ SỐ 1


25 The product of 5 and the greatest 1-digit number

Tích của 5 và số lớn nhất có 1 chữ số: 5 x 9 = 45

28 5 x 9 = 45
40 2 x 6 + 16  = 12 + 16 = 28
5 x 5 = 25 10 : 2 x 4 + 0 = 5 x 4 = 20
20 5 x 8 = 40

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

MÃ ĐỀ SỐ 1


Câu 1: Which is a way make 99? Cách nào tạo thành 99?

          a/ 37 + 62 = 99     b/ 38 + 64 = 102  c/ 64 + 32 = 96     d/ 35 + 46 = 81

Chọn a

Câu 2: Which of the following answer is the product of 5 x 9

Câu trả lời nào là kết quả của tích 5 x 95 = 45

a/ 14                     b/ 45                    c/ 40                     d/ 4

Câu 4: Which product is equal to 24? Tích nào có kết quả bằng 24?

a/ 4 x 5 =20                   b/ 2 x 9 = 18                  c / 5 x 5 =25                   d/ 3 x 8 = 24


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 1: What is the place value of 4 in number 48?

Giá trị của số 4 trong số 48?

Điền 40

Câu 3: Which of the following numbers is odd number?

Số nào dưới đây là số lẻ?

a/ eight 8               b/ ten 10               c/ seven 7             d/ two 2

Chọn c

Câu 6: Find x, such that: Tìm x, biết rằng: x + 36 = 71

x = 71 – 36 = 35

Câu 7: What number is 7 less than 28?

Số nào ít hơn 28 là 7?

a/ 35                     b/ 21                     c/ 28                     d/ 27

Hướng dẫn: Số đó là: 28 – 7 = 21

Chọn b

Câu 8: What number is 3 greater than 23?

Số nào lớn hơn 23 là 3?

a/ 32                     b/ 23                     c/ 26                     d/ 20

Hướng dẫn: Số đó là: 23 + 3 = 26

Chọn c

Câu 9: How do you make 20? Cách nào tạo được 20?

a/ 33 – 12= 21      b/ 27 – 11 = 16     c/ 30 – 15 = 15     d/ 25 – 5 = 20

Chọn d


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.

About admin