Đề thi chính thức Violympic Toán lớp 4 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi chính thức Violympic Toán lớp 4 Vòng 1 năm 2023 – 2024 mở ngày 06/ 09/2023 (Có hướng dẫn giải).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 1 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024PHẦN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 4 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 6/9/2023)Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 1 năm 2023 - 2024 có giải chi tiết


BÀI 1: SẮP XẾP


BẢNG 1

12 358 10 054 36 530 72 586 48 905
9968 77 193 49 023 88 193 84 054

BẢNG 2

10 890 66 102 85 012 9865  96 173
9986 77 391 28 469 90 598 68 158

BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Số 15 380 làm tròn đến hàng trăm ta được số:

a/ 15 300              b/ 15 000              c/ 15 400               d/ 15 390

Câu 2: Số “Bốn mươi nghìn, tám trăm hai mươi lăm” được viết là:

a/ 40 825               b/ 48 250              c/ 40 820              d/ 48 025

Câu 3: Chu vi của hình vuông ABCD có cạnh AB = 5cm là: …………….

a/ 25cm                 b/ 12cm                d/ 10cm                 d/ 20cm

…………………..

Câu 6: Hôm nay là thứ năm ngày 10 tháng 6. Hỏi ngày cuối cùng của tháng 6 là thứ mấy?

a/ Thứ Năm          b/ Thứ Tư             c/ Thứ Bảy            d/ Thứ Sáu

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Câu 7: Cho hình chữ nhật ABCD có I là trung điểm cạnh CD. Biết rằng IC = 10cm. Độ dài đoạn thẳng AB là:

a/ 10cm                 b/ 20cm                c/ 5cm                   d/ 40cm

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Câu 8: Cho số tự nhiên x thỏa mãn: x : 6 + 15 = 27. Giá trị của x là:

a/ 2                       b/ 12                     c/ 66                      d/ 72

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

………………..

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán 4 năm nay và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin