Đề thi Đấu trường Toán học lớp 3 Vòng 2 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Tổng hợp Đề thi Đấu trường Toán học lớp 3 Vòng 2 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường Toán học lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN VÒNG 2 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024:

  • Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
  • Ôn tập bảng nhân 2, bảng chia 2
  • Ôn tập đo lường

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 2 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024:ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 2 NĂM 2023 - 2024 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG

About admin