Đề thi môn Toán vào lớp 6 các trường chuyên (Có 106 đề thi có đáp án)

Tổng hợp Đề thi môn Toán vào lớp 6 các trường chuyên (Có 106 đề thi có đáp án).

Liên hệ tư vấn và đặt mua tài liệu ôn thi vào chuyên Toán lớp 6 của các trường chuyên trên toàn quốc: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

TUYỂN TẬP 106 ĐỀ THI VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN MÔN TOÁN

PHỤ LỤC

PHẦN 1 – ĐỀ BÀI (TỪ NĂM 1993 – 2021)

 ĐỀ SỐ 1: Trường Hà Nội – Amsterdam 1993 – 1994

 ĐỀ SỐ 2: Trường Hà Nội – Amsterdam 1994 – 1995

 ĐỀ SỐ 3: Trường Hà Nội – Amsterdam 1995 – 1996

 ĐỀ SỐ 4: Trường Hà Nội – Amsterdam 1999 – 2000

 ĐỀ SỐ 5: Trường Hà Nội – Amsterdam 2000 – 2001

 ĐỀ SỐ 6: Trường Hà Nội – Amsterdam 2001 – 2002

 ĐỀ SỐ 7: Trường Hà Nội – Amsterdam 2003 – 2004

 ĐỀ SỐ 8: Trường Hà Nội – Amsterdam 2004 – 2005

 ĐỀ SỐ 9: Trường Hà Nội – Amsterdam 2005 – 2006

 ĐỀ SỐ 10: Trường Hà Nội – Amsterdam 2006 – 2007

 ĐỀ SỐ 11: Trường Hà Nội – Amsterdam 2007 – 2008

 ĐỀ SỐ 12: Trường Hà Nội – Amsterdam 2008 – 2009

 ĐỀ SỐ 13: Trường Hà Nội – Amsterdam 2009 – 2010

 ĐỀ SỐ 14: Trường Hà Nội – Amsterdam 2010 – 2011

 ĐỀ SỐ 15: Trường Hà Nội – Amsterdam 2011 –2012

 ĐỀ SỐ 16: Trường Hà Nội – Amsterdam 2012 – 2013

 ĐỀ SỐ 17: Trường Hà Nội – Amsterdam 2013 – 2014

 ĐỀ SỐ 18: Trường Hà Nội – Amsterdam 2014 – 2015

 ĐỀ SỐ 19: Trường Marie Curie 1994 – 1995

 ĐỀ SỐ 20: Trường Marie Curie 1995 – 1996

 ĐỀ SỐ 21: Trường Marie Curie 1996 – 1997

 ĐỀ SỐ 22: Trường Marie Curie 1997 – 1998

 ĐỀ SỐ 23: Trường Marie Curie 1998 – 1999

 ĐỀ SỐ 24: Trường Marie Curie 1999 – 2000

 ĐỀ SỐ 25: Trường Marie Curie 2000 – 2001

 ĐỀ SỐ 26: Trường Marie Curie  2001 – 2002

 ĐỀ SỐ 27: Trường Marie Curie  2002 – 2003

 ĐỀ SỐ 28: Trường Marie Curie  2003 – 2004

 ĐỀ SỐ 29: Trường Marie Curie  2004 – 2005

 ĐỀ SỐ 30: Trường Marie Curie  2005 – 2006

 ĐỀ SỐ 31: Trường Marie Curie  2006 – 2007

 ĐỀ SỐ 32: Trường Marie Curie  2007 – 2008

 ĐỀ SỐ 33: Trường Marie Curie  2008 – 2009

 ĐỀ SỐ 34: Trường Marie Curie  2009 – 2010

 ĐỀ SỐ 35: Trường Marie Curie  2010 – 2011

 ĐỀ SỐ 36: Trường Marie Curie  2011 – 2012

 ĐỀ SỐ 37: Trường Marie Curie  2012 – 2013

 ĐỀ SỐ 38: Trường Marie Curie  2013 – 2014

 ĐỀ SỐ 39: Trường Nguyễn Tất Thành 2006 – 2007

 ĐỀ SỐ 40: Trường Nguyễn Tất Thành 2007 – 2008

 ĐỀ SỐ 41: Trường Nguyễn Tất Thành 2008 – 2009

 ĐỀ SỐ 42: Trường Nguyễn Tất Thành  2009 – 2010

 ĐỀ SỐ 43: Trường Nguyễn Tất Thành 2010 – 2011

 ĐỀ SỐ 44: Trường Nguyễn Tất Thành 2011 – 2012

 ĐỀ SỐ 45: Trường Trần Đại Nghĩa 2010 – 2011

 ĐỀ SỐ 46: Trường Trần Đại Nghĩa 2011 – 2012

 ĐỀ SỐ 47: Trường Trần Đại Nghĩa 2012 – 2013

 ĐỀ SỐ 48: Trường Trần Đại Nghĩa 2013 – 2014

 ĐỀ SỐ 49: Trường Trần Đại Nghĩa 2014 – 2015

 ĐỀ SỐ 50: Trường Lương Thế Vinh 2004 – 2005

 ĐỀ SỐ 51: Trường Lương Thế Vinh 2005 – 2006

 ĐỀ SỐ 52: Trường Lương Thế Vinh 2006 – 2007

 ĐỀ SỐ 53: Trường Lương Thế Vinh 2007 – 2008

 ĐỀ SỐ 54: Trường Lương Thế Vinh 2008– 2009

 ĐỀ SỐ 55: Trường Lương Thế Vinh 2009 – 2010

 ĐỀ SỐ 56: Trường Lương Thế Vinh 2010 – 2011

 ĐỀ SỐ 57: Trường Lương Thế Vinh 2011 – 2012

 ĐỀ SỐ 58: Trường Lương Thế Vinh 2012 – 2013

 ĐỀ SỐ 59: Trường Lương Thế Vinh 2014 – 2015

 ĐỀ SỐ 60: Trường Lương Thế Vinh 2013 – 2014

 ĐỀ SỐ 61Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Lương Thế Vinh 2018 – 2019

 ĐỀ SỐ 62Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Lương Thế Vinh 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 63Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Nguyễn Tất Thành 2018 – 2019

ĐỀ SỐ 64Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Marie Curie Năm 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 65Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường THCS CLC Cầu Giấy Năm 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 66Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Nguyễn Tất Thành Năm 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 67: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Amstecdam Năm 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 68: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Thcs Nguyễn Tri Phương Năm học 2012 – 2013

ĐỀ SỐ 69: Trường Nguyễn Tri Phương  NĂM 2011 – 2012

ĐỀ SỐ 70: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2010 – 2011

ĐỀ SỐ 71: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2009 – 2010

ĐỀ SỐ 72: Trường Nguyễn Tri Phương  Năm 2008 – 2009

ĐỀ SỐ 73: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2007 – 2008

ĐỀ SỐ 74: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2005-2006

ĐỀ SỐ 75: Trường Nguyễn Tri Phương Năm 2004 – 2005

ĐỀ SỐ 76: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường THCS Ngoại ngữ, Hà Nội Năm 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 77: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Archimedes Năm 2020 – 2021

ĐỀ SỐ 78: Đề thi vào lớp 6 môn Toán Trường Lê Quý Đôn – Bắc Giang Năm 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 79 – Trường CLC Giảng Võ  Năm 2011 – 2012

ĐỀ SỐ 80 – Trường Lê Quý Đôn Cầu Giấy

ĐỀ SỐ 81: Trường Trung Học Cơ Sở Lê Quý Đôn –Cầu Giấy

ĐỀ SỐ 82: Trường THCS Lê Quý Đôn Cấu Giấy Hà Nội Năm học 2007 – 2008

ĐỀ SỐ 83 – Trường Thcs Lê Quý Đôn Cầu Giấy Hà Nội Năm học 2006-2007

ĐỀ SỐ 84 – Trường Thcs Lê Quý Đôn Cầu Giấy Hà Nội  Năm Học 2008-2009

ĐỀ SỐ 85: Trường THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Năm học: 2011 – 2012

ĐỀ SỐ 86: Trường THPT M.V. LÔMÔNÔXÔP Năm học: 2010 – 2011

ĐỀ SỐ 87: Trường THPTDL M.V LÔMÔNÔXÔP Năm học: 2007 – 2008

ĐỀ SỐ 88: Trường THPTDL M.V LÔMÔNÔXÔP (ĐỀ MINH HỌA)

Năm học: 2018 – 2019

ĐỀ SỐ 89: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG THPTDL M.V LÔMÔNÔXÔP (ĐỀ MINH HỌA)

Năm học: 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 90: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG THPTDL M.V LÔMÔNÔXÔP (ĐỀ MINH HỌA)

Năm học: 2020 – 2021

ĐỀ SỐ 91: Đề Thi Thử Vào Lớp 6 Trường Ams Đề Số 1

ĐỀ SỐ 92: Đề Thi Thử Vào Lớp 6 –Trường Ams – Đề Số 2

ĐỀ SỐ 93: Trường Trần Đại Nghĩa Năm 2018 – 2019

ĐỀ SỐ 94: Sở Giáo Dục Hà Nội Năm 2018 – 2019

ĐỀ SỐ 95: Trường Đoàn Thị Điểm – Hưng Yên

ĐỀ SỐ 96: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 97: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM 2017 – 2018

ĐỀ SỐ 98: TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM 2016 – 2017

ĐỀ SỐ 99: TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA NĂM 2015 – 2016

ĐỀ SỐ 100: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG ARCHIMEDES (THÁNG 4) Năm 2019 – 2020

ĐỀ SỐ 101: Đề thi vào lớp 6 môn Toán TRƯỜNG TIỂU HỌC ARCHIMEDES ACADEMY

ĐỀ KHẢO SÁT THỬ ONLINE NĂM HỌC 2020 – 2021 (25/4)

ĐỀ SỐ 102: Đề Minh Họa Vào Trường Archimedes Academy

Năm 2018 – 2019

ĐỀ SỐ 103: Trường Tiểu Học Archimedes Academy Đề Thi Thử Số 1

ĐỀ SỐ 104: Trường Tiểu Học Archimedes Academy Đề Thi Thử Số 2

ĐỀ SỐ 105: Trường Tiểu Học Archimedes Academy Đề Thi Thử Số 3

ĐỀ SỐ 106: Đề Thi Thử Vào 6 Trường AMS Đề Số 3

About admin