Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường chuyên Amsterdam năm 2019 – 2020

Đề thi vào lớp 6 môn Toán trường chuyên Amsterdam năm 2019 – 2020


TUYỂN TẬP 106 ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊN MÔN TOÁN

(CÓ ĐÁP ÁN)


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vào các trường chuyên lớp 6:


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG AMSTERDAM NĂM 2019 – 2020


1 Tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 5 và tổng các chữ số của số đó bằng 10.

Hướng dẫn

Số đó chia hết cho 5 thì tận cùng phải bằng 0 hoặc 5.

Để số này nhỏ nhất thì chữ số hàng đơn vị phải lớn nhất có thể suy ra chữ số hàng đơn vị là 5

Chọn chữ số hàng trăm là 1 vì 1 là chữ số nhỏ nhất khác 0.

Chữ số hàng chục là: 10 – 5 – 1 = 4.

Số cần tìm là: 145

ĐS: 145

2 Cho phân số 14/17. Hỏi cùng thêm vào cả tử số và mẫu số bao nhiêu đơn vị để được phân số mới có giá trị bằng 6/7.

Hướng dẫn

Khi cùng thêm vào cả tử số và mẫu số thì hiệu giữa tử số và mẫu số không đổi vẫn bằng: 17 – 14 = 3.

Coi tử số mới là 6 phần thì mẫu số mới là 7 phần.

Hiệu số phần bằng nhau là: 7 – 6 = 1 (phần)

Tử số mới là: 3 : 1 x 6 = 18.

Số cùng thêm vào tử số và mẫu số là: 18 – 14 = 4

ĐS: 4

3 Cho dãy số 2, 22, 222,…… Hỏi số thứ 21 của dãy chia 9 dư mấy?

Hướng dẫn

Số chữ số 2 trong mỗi số chính bằng số thứ tự của nó.

Vậy số thứ 21 sẽ có 21 chữ số 2.

Ta có: 21 x 2 = 42. 42 chia cho 9 dư 6.

Vậy số thứ 21 của dãy chia 9 sẽ dư 6.

ĐS: 6


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊN AMSTERDAM MÔN TOÁN NĂM HỌC 2019 – 2020


About admin