Đề thi Vioedu lớp 1 Vòng 7-8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 1 Vòng 7-8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 1 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 1 – Trạng nguyên Tiếng Việt 1 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 7-8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 NĂM 2023 – 2024


Do nội dung chủ điểm ôn giống nhau nên chúng tôi sẽ ghép vòng 7 và vòng 8 vào cùng một đề ôn tập.


  • Ôn tập các số đến 10
  • Bé hơn, dấu <. Lớn hơn, dấu >. Bằng nhau, dấu =
  • Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
  • Làm quen với phép cộng – dấu cộng
  • ia, ua, ưa

Đề thi VIOEDU lớp 1 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi VIOEDU lớp 1 Vòng 8 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 1 Vòng 7-8 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 VÒNG 7-8 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Câu 27: Em hãy chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ trống:

Mẹ mua dưa ………………về kho cá.

a/ chua                          b/ chua                           c/ mưa

Câu 28: Em hãy chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

Bà đ…………….bé đi nhà trẻ.

a/ ia                       b/ ưa                    c/ ua

…………………….

Câu 88: 1  = 10.

Câu trên đúng hay sai?

a/ Đúng                         b/ Sai

Câu 89: Số nào lớn nhất trong các số 10, 2, 5, 4?

a/ 10                     b/ 2                       c/ 4                       d/ 5

………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 1 vòng 7-8 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 200 câu hỏi ôn thi Trạng nguyên TV lớp 1 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 1 – Vioedu lớp 1 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin