Đề thi Vioedu lớp 1 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 1 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 1 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 1 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 200 câu ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 1 NĂM 2023 – 2024


  • Phép cộng trong phạm vi 6
  • Ôn tập các số đến 10
  • Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật
  • an, at

ĐỀ THI VIOEDU LỚP 1 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


Đề thi VIOEDU lớp 1 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 1 Vòng 9 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 16: Em hãy chọn đáp án viết đúng trong các từ dưới đây:

a/ mát mẻ                      b/ mác mẻ                       c/ máp mẻ

Câu 17: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 1 + 1 + 2 + 2 = …..6…..

Câu 18: 2 + 2 + 1 = ?

a/ 2                       b/ 3                       c/ 4                        d/ 5

…………………….

Câu 75: Có bao nhiêu phép tính sai trong các phép tính dưới đây:

Phép tính 1: 1 + 1 = 4                       Phép tính 2: 1 + 2 = 3

Phép tính 3: 3 + 1 = 4                       Phép tính 4: 2 + 2 = 3

a/ 2 phép tính.     b/ 1 phép tính.      c/ 3 phép tính.       d/ 4 phép tính.

Câu 76: Bạn hãy chọn tất cả các đáp án đúng:

Hiền có 2 cái bánh. Mẹ có 5 cái bánh. Mẹ cho thêm Hiền 4 cái bánh. Hỏi Hiền có tất cả bao nhiêu cái bánh và mẹ con lại bao nhiêu cái bánh?

a/ Hiền có tất cả 6 cái bánh.                      b/ Hiền có tất cả 5 cái bánh.

c/ Mẹ còn lại 2 cái bánh.                              d/ Mẹ còn lại 1 cái bánh

………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 1 vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 200 câu ôn thi Trạng nguyên TV lớp 1 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 1 – Vioedu lớp 1 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin