Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Tổng hợp Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).

Đăng ký nhận đề thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 3 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024:

  • Ôn tập bảng nhân 5, bảng chia 5
  • Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
  • Tìm số bị trừ, số trừ
  • Multiplication tables up to 10
  • Ôn tập về từ chỉ đặc điểm

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VÒNG 3 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG


Câu 1: Em hãy sắp xếp các từ sau thành các nhóm từ chỉ đặc điểm về hình dáng, về tính tình:

tròn xoe, ngoan ngoãn, vui vẻ, hiền hậu, gầy gò, keo kiệt, lùn, mũm mĩm

Hình dáng: tròn xoe, gầy gò, lùn, mũm mĩm

Tính tình: ngoan ngoãn, hiền hậu, vui vẻ, keo kiệt

Câu 2: Cho một số có hai chữ số. Biết số đó trừ đi 8 được kết quả là 12. Số đã cho là: 12 + 8 = 20

a/ 4                       b/ 96                     c/ 24                     d/ 20

Câu 3: Em hãy sắp xếp các từ sau thành các nhóm từ chỉ đặc điểm về màu sắc, về mùi vị:

cay nồng, ngọt lịm, trắng ngần, mặn chát,

xanh biếc, đỏ chót, vàng ươm, chua loét

Màu sắc: trắng ngần, xanh biếc, đỏ chót, vàng ươm

Mùi vị: cay nồng, ngọt lịm, mặn chát, chua loét

Câu 4: Kết quả của phép tính: 5 × 6 = …30….

Câu 5: If each student has 5 pencils, then three students have …15….. pencils.

Mỗi học sinh có 5 bút chì, thì 3 học sinh có ….. bút chì.

Hướng dẫn

3 học sinh có số bút chì là: 5 × 3 = 15 (chiếc)

Câu 6: Kết quả của phép tính: 45 : 5 là: ….

a/ 5                       b/ 7                       c/ 8                        d/ 9

……….

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 3 các vòng sơ loại năm 2023 – 2024 & cấp Trường – Huyện – Tỉnh vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

About admin