Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Tổng hợp Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 4 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024:

  • Tìm số hạng trong một tổng
  • Bảng nhân 3
  • Bảng chia 3
  • Division tables up to 10
  • Dấu chấm

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VÒNG 4 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG


Câu 1: Em hãy chọn câu cần điền dấu châm ở cuối câu.

a/ Cơm hôm nay ngon quá

b/ Bố dạy con trồng cây nhé

c/ Sở thích của tớ là đọc sách

d/ Con đã làm xong bài tập về nhà chưa

Câu 2: Khẳng định: “Phép nhân 3 × 8 có kết quả là 27” là đúng hay sai?

a/ Đúng                          b/ Sai

Câu 3: Calculate: tính: 18 : 2 = ….

a/ 40                     b/ 9                      c/ 16                     d/ 20

Câu 4: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

AI LÀ ANH, AI LÀ EM?

Hùng và Cường là hai anh em sinh đôi, cao bằng nhau và giống nhau như đúc. Mẹ cho hai anh em mặc quần áo cùng kiểum cùng màu nên càng khó phân biệt được ai là anh, ai là em. Đến cả bố mẹ nhiều khi cũng lầm.

(Theo Võ Quảng)

Có bao nhiêu dấu chấm trong đoạn văn?

a/ 4 dấu chấm       b/ 3 dấu chấm     c/ 2 dấu chấm       d/ 1 dấu chấm

……….

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 3 các vòng sơ loại năm 2023 – 2024 & cấp Trường – Huyện – Tỉnh vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOEDU LỚP 3 VÒNG 4 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024

About admin