Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Tổng hợp Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 5 NĂM 2023 – 2024

ĐỀ THI VIOEDU LỚP 3 VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024:


  • Ôn tập về từ chỉ sự vật
  • Một phần hai. Một phần tư
  • Multiplication tables up to 10
  • Tìm số trừ, số bị trừ
  • Bảng chia 3

Đăng ký nhận đề thi sơ loại cấp Trường VIOEDU lớp 3 và tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

About admin