Đề thi Vioedu lớp 3 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 3 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 3 – Trạng nguyên Tiếng Việt 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024

  • Bảng chia 6
  • Bảng nhân 6
  • Giảm một số đi một số lần
  • Division tables up to 10
  • Từ đồng nghĩa

Đề thi VIOEDU lớp 3 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 3 Vòng 9  cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 2: Chọn đáp án đúng:

Trong vườn có 96 con gà, sau khi đem bán một số con gà thì số gà giảm đi 3 lần.

Hỏi trong vườn còn lại bao nhiêu con gà?

a/ 23 con gà          b/ 25 con gà                   c/ 24 con gà           d/ 32 con gà

Hướng dẫn

Trong vườn còn lại số con gà là: 96 : 3 = 32 (con)

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống :   12 : 6 = …2……

Câu 4: Phép tính nào dưới đây thể hiện “Số 24 giảm đi 8 lần”?

a/ 24 – 8               b/ 24 : 8               c/ 24 + 8               d/ 24 × 8

Câu 5:Từ nào cùng nghĩa với đồng lòng?

a/ Yêu thương       b/ Đồng hương     c/ Bè phái             d/ Đồng tâm

Câu 6: Em hãy chọn từ đồng nghĩa với từ “hoa quả”:

a/ trái cây                      b/ đồ uống                      c/ bánh kẹo

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng ?

a/ Kết quả của phép tính 30 : 6 là 6             b/ Kết quả của phép tính 30 : 6 là 7

c/ Kết quả của phép tính 30 : 6 là 5                   d/ Kết quả của phép tính 30 : 6 là 4

…………………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 3 vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 3 – Vioedu lớp 3 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin