Đề thi VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo chủ điểm năm nay có hướng dẫn giải (Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm nay).


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đăng ký tài liệu ôn thi Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:


Chủ điểm ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁNHƯỚNG DẪN GIẢI ÔN ĐỀ THI VIOEDU 4 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 MÔN TOÁN


Đề thi Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 ôn theo chủ điểm

Đề thi Vioedu lớp 4 cấp thành phố năm 2023 - 2024 có đáp án (cấp tỉnh)

Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp thành phố năm 2023 - 2024 có đáp án (cấp tỉnh)


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ MÔN TOÁN:


CHỦ ĐỀ 1: PHÉP CHIA

 • A/ Chia hai số có tận cùng là chữ số 0.
 • B/ Chia cho số có hai chữ số.

CHỦ ĐỀ 2: GIẢI BÀI TOÁN

 • A/ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
 • B/ Bài toán giải bằng ba bước tính.

CHỦ ĐỀ 3: TRUNG BÌNH CỘNG

 • A/ Tìm số trung bình cộng
 • B/ Bài toán có lời văn về trung bình cộng

CHỦ ĐỀ 4: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

 • A/ Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó.
 • B/ Phép cộng các số có nhiều chữ số.
 • C/ Phép trừ các số có nhiều chữ số.
 • D/ Ôn tập phép cộng và phép trừ.

CHỦ ĐỀ 5: HÌNH BÌNH HÀNH, HÌNH THOI

 • A/ Hình bình hành
 • B/ Hình thoi

CHỦ ĐỀ 6: MỘT SỐ ĐƠN VỊ ĐO ĐẠI LƯỢNG

 • A/ Giây
 • B/ Yến. Tạ. Tấn
 • C/ Thế kỉ.

BÀI TẬP ÔN TẬP VIOEDU 4 MÔN TOÁN CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024:


CHỦ ĐỀ 1: PHÉP CHIA

A/ Chia hai số có tận cùng là chữ số 0.

Câu 1. Bạn hãy điền số thích hợp vào

Cho a = 21600; b = 48000 : 60. Khi đó, a : b = …………

Hướng dẫn

b = 48000 : 60 = 800

Khi đó a : b = 21600 : 800 = 216 : 8 = 27

Điền 27

Câu 2: Thương của 7200 chia cho 20 là gì? 7200 : 20 = 360

a/ 360                            b/ 3600                 c/ 306                             d/ 36

Câu 3: Tìm x biết rằng:   x × 10 = 5800

Trả lời: x = …..5800 : 10 = 580

Điền 580

Câu 4: Tính giá trị biểu thức B = 2700 : x với x = 10

a/ B = 270            b/ B = 260            c/ B = 150            d/ B = 130

Hướng dẫn

Thay x = 10 vào biểu thức B ta được: B = 2700 : 10 = 270

………………

Câu 29: Cho dãy số A là dãy số tự nhiên: 1; 2; 3; …..; n.

Dãy số cách đều B là dãy số: 2; 4; 6; ….; x

Biết rằng tổng các số hạng của dãy B gấp 20 lần số số hạng của nó, số số hạng của dãy số B bằng với số số hạng của dãy số A. Giá trị của n là: …..

a/ 9                       b/ 19                    c/ 29                     d/ 39

Hướng dẫn

          Theo đề bài ta có: 2 + 4 + 6 + … + x = 20 × n

2 × (1 + 2 + 3 + … + n) = 20 × n

1 + 2 + 3 + … + n = 10 × n

n × (n + 1) : 2 = 10 × n

n × (n + 1) = 20 × n

n + 1 = 20

n = 20 – 1 = 19

Câu 30: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Vân cầm 42000 đồng đi mua kẹp tóc. Có 3 loại, loại I giá 600 đồng, loại II giá 500 đồng và loại III giá 400 đồng. Tính số kẹp mỗi loại và Vân mua biết Vân dùng tiền mua kẹp loại III gấp đôi loại I và chỉ bằng một nửa số tiền Vân dùng mua loại II.

Vân mua …….cái loại I; …….. cái loại II; ………..cái loại III.

Điền 10; 48; 30

……………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023 – 2024 – MÔN TIẾNG VIỆT


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ MÔN TIẾNG VIỆT:


CHỦ ĐIỂM: DANH TỪ CHUNG – DANH TỪ RIÊNG

Câu 1: Trong các từ dưới đây, từ nào là danh từ chung chỉ một nghề?

a/ Lê Lợi               b/ bác sĩ                c/ thước kẻ            d/ giáo viên

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào có từ in đậm là danh từ riêng và cần phải viết hoa?

a/ Việt Nam ta có được hoà bình là nhờ sự hi sinh của các chiến sĩ dũng cảm và gan dạ, chúng em thật sự rất biết ơn và kính trọng những sự hi sinh ấy.

b/ Nhà máy thuỷ điện hoà bình là một trong những nhà máy lớn nhất nước ta.

c/ Bồ câu là loài chim biểu tượng cho hoà bình.

Câu 3: Từ nào dưới đây khác nhóm với các từ còn lại?

a/ cô giáo              b/ núi                    c/ Kim Đồng        d/ sách

Câu 4: Trong các từ dưới đây, từ nào không phải là danh từ chung chi một đồ dùng trong nhà?

a/ giường               b/ tủ lạnh              c/ Song Long       d/ bếp

Câu 5: Em hãy gạch dưới các danh từ riêng có trong các câu sau:

 1. Thị trấn Cát Bà xinh xắn có những dãy phố hẹp, những mái ngói cao thấp chen chúc nép dài dưới chân núi đá.
 2. VịnhHạ Long là một thắng cảnh có một không hai của đất nước Việt Nam.
 3. PhúQuốc là hòn đảo lớn nhất Việt Nam nằm trong vịnh Thái Lan.

………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm (cấp Tỉnh) // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.


DANH SÁCH CHỦ ĐIỂM ÔN ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TỈNH – THÀNH PHỐ MÔN TIẾNG VIỆT:


CHỦ ĐIỂM: Second, century

Câu 1: The number of seconds in a day is ………. Số giây trong 1 ngày là ……..

Hướng dẫn

Một ngày có số giây là: 60 × 24 × 24 = 86400 (giây)

Điền 86400

Câu 2: The number of days in the first year of the 21st century is …………..days

Số ngày trong năm đầu tiên của thế kỉ 21 là …………….. ngày

Hướng dẫn:

Năm đầu tiên của thế kỉ 21 là năm 2001. Năm 2001 là năm thường nên có 365 ngày.

Điền 365

Câu 3: The 20th century starts in 1901. It ends in …

Thế kỉ 20 bắt đầu từ năm 1901. Nó kết thúc vào năm….

Answer: 2000

Câu 4: The 21st century starts in 2001. It ends in …

Thế kỉ 21 bắt đầu từ năm 2001. Nó kết thúc vào năm….

Answer: 2100

Câu 5: How many years are there in 4 centuries?

Có bao nhiêu năm trong 4 thế kỉ

Hướng dẫn:

1 thể kỉ có 100 năm

4 thế kỉ có số năm là: 100 × 4 = 400 (năm)

Answer: 400

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 4 cấp Thành phố năm 2023 – 2024 theo chủ điểm (cấp Tỉnh) // Bộ 5 ĐỀ thi thử CẤP TỐC ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 mới và đáp án, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất.

About admin