Đề thi VIOEDU lớp 4 Vòng 1 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Tổng hợp Đề thi VIOEDU lớp 4 Vòng 1 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 VÒNG 1 NĂM 2023 – 2024

ĐỀ THI VIOEDU LỚP 4 VÒNG 1 NĂM 2023 - 2024 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 1 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024:

  • Ôn tập các số đến 100 000
  • Ôn tập về hình học và đo lường
  • Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000
  • Danh từ
  • Place value. Writing number up to 100,000 in words

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VÒNG 1 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG LỚP 4


…………..

Câu 2: Một hình chữ nhật có diện tích là 100cm2. Biết chiều rộng là 5cm. Chiều dài hình chữ nhật là: ………….cm.

Hướng dẫn

Chiều dài hình chữ nhật là: 100 : 5 = 20 (cm)

Điền 20

Câu 3: Bạn Nam nói: “Kết quả của phép chia 36 696 : 3 là 12 232”

Hỏi bạn Nam nói đúng hay sai?

a/ Đúng                                   b/ Sai

Câu 4: Cho phép tính: 8075 – 3289.

Bạn An nói: “Kết quả của phép tính trên bằng 4786”

Bạn Mai nói: “Kết quả của phép tính trên bằng 5786”

Hỏi bạn nào nói đúng?

a/ bạn An                      b/ bạn Mai

Câu 5: Điền tiếp các số thích hợp vào dãy số sau:

1100; 2200; 4400; …..8800;….; ……17600…..

Hướng dẫn

Quy luật: Mỗi số kể từ số thứ hai trở đi bằng số trước nó nhân với 2.

Vậy số còn thiếu là: 4400 × 2 = 8800; 8800 × 2 = 17600.

Câu 6: Số 4580 có chữ số hàng nghìn là:

a/ 0                       b/ 4                      c/ 5                       d/ 8

……….

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 4 các vòng sơ loại năm 2023 – 2024 & cấp Trường – Huyện – Tỉnh vui lòng liên hệ cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

About admin