Đề thi VIOEDU lớp 4 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Tổng hợp Đề thi VIOEDU lớp 4 Vòng 3 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi VIOEDU lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 3 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024


  • Ôn tập các số đến 100 000
  • Ôn tập về hình học và đo lường
  • Danh từ
  • Ôn tập biểu thức số
  • Multiply by 1 – digit numbers

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024


ĐỀ THI VIOEDU LỚP 4 VÒNG 3 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI VIOEDU LỚP 4 VÒNG 3 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN

………………..

Câu 2: Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và tích các chữ số của nó bằng 24 là 4321.

Câu trên là đúng hay sai?

a/ Đúng                         b/ Sai

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 9cm, chiều dài hơn chiều rộng 2cm. Vậy diện tích của hình chữ nhật đó bằng:

          a/ 63cm2               b/ 99cm2               c/ 63cm                 d/ 99cm

Hướng dẫn

Chiều rộng hình chữ nhật là: 9 – 2 = 7 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là: 9 × 7 = 63 (cm2)

…………………….

Câu 5. Em hãy chọn danh từ phù hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

(Gạch chân dưới đáp án đúng)

a/ ….(Chim én/ Trường học/ Cô giáo/ Nghệ thuật)……. vui mừng đón chị Mùa Xuân quay về.

b/ ….(Chim én/ Trường học/ Cô giáo/ Nghệ thuật)…….là ngôi nhà thứ hai của em.

c/ Ở trường, ….(chim én/ trường học/ cô giáo/ nghệ thuật)……. dạy em bao điều hay lẽ phải.

d/ Múa ba lê là một môn ……(chim én/ trường học/ cô giáo/ nghệ thuật)…….đòi hỏi phải kiên trì tập luyện.

Câu 6: Giá trị của biểu thức 5 × (7 – 4) có lớn hơn 15 không?

          a/ Không                       b/ Có

Câu 7: Số 12 563 có chữ hàng trăm là …..5….

……………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin