Đề thi Vioedu lớp 4 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 4 Vòng 4 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 4 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024


  • Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 000
  • Ôn tập về hình học và đo lường
  • Danh từ chung, danh từ riêng
  • Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
  • Divide by 1 – digit numbers

ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024

Đề thi VIOEDU lớp 4 Vòng 4 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi VIOEDU lớp 4 Vòng 4 cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

…………………

Câu 1: Kết quả của phép nhân 5264 × 3 bằng _____

Điền 15792

Câu 2: Câu ca dao sau có bao nhiêu danh từ riêng?

Gió đưa cành trúc là đà,

Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương

Mịt mùi khói toả ngàn sươg,

Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.

a/ Hai danh từ riêng                           b/ Ba danh từ riêng

c/ Năm danh từ riêng                         d/ Bốn danh từ riêng

Câu 3: Em hãy chọn những từ ngữ thích hợp để điền lần lượt vào các chỗ trống trong nhận định sau:

“Danh từ riêng là …..của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được …..”

a/ tên gọi chung; không viết hoa                  b/ tên riêng; không viết hoa

c/ tên gọi chung; viết hoa                              d/ tên riêng; viết hoa

Câu 4: Nửa chu vi một hình chữ nhật bằng 20cm. Khi đó, chu vi hình chữ nhật bằng ……20 × 2 = 40…..cm.

Câu 5: Dưới đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp khối 4 của một trường tiểu học. Số học sinh giỏi lớp 4B là bao nhiêu?

          Lớp 4A 4B 4C
Số học sinh giỏi 15 18 16

a/ 15 bạn                        b/ 16 bạn                        c/ 18 bạn   

………………………………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin