Đề thi Vioedu lớp 4 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 4 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024

  • Ôn tập về hình học và đo lường
  • Danh từ
  • Ôn tập biểu thức số
  • Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
  • Place value. Writing number up to 100,000 in words

Đề thi VIOEDU lớp 4 Vòng 5 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 4 Vòng 5 cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024

………………….

Câu 2: Cô giáo gói ba món quà (cái bút, quyển vở, cái thước) vào ba chiếc hộp giống hệt nhau. Mỗi bạn Linh, Lan, Hồng lần lượt chọn một hộp quà bất kì.

Khẳng định: “Linh chắc chắn chọn được một hộp quà có quyển vở” đúng hay sai?

a/ Sai                             b/ Đúng

………………….

Câu 4: Cho hình vuông có tổng độ dài ba cạnh là 30cm. Chu vi của hình vuông đó là: …………40……………cm.

Hướng dẫn

Độ dài 1 cạnh là: 30 : 3 = 10 (cm)

Chu vi của hình vuông đó là: 10 × 4 = 40 (cm)

Câu 5: Cho:   67 + 14

Việt nói: “Biểu thức số trong hình trên được đọc là: Sáu mươi bảy cộng mười bốn”.

Hỏi Việt nói đúng hay sai?

a/ Sai                              b/ Đúng

…………………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin