Đề thi Vioedu lớp 4 Vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 4 Vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 4 – Trạng nguyên Tiếng Việt 4 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 6 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024

  • Ôn tập các số đến 100 000
  • Các số trong phạm vi 1 000 000
  • Số chẵn. Số lẻ
  • Danh từ chung, danh từ riêng
  • Multiply by 1 – digit numbers

Đề thi VIOEDU lớp 4 Vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi VIOEDU lớp 4 Vòng 6 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 VÒNG 6 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Câu 1: Số năm mươi nghìn ba trăm hai mươi được viết là: …..50320…..

Câu 2: Không thực hiện phép tính, trong các số dưới đây, số nào không chia hết cho 2?

a/ 3600                 b/ 1236                 c/ 2875

Câu 3: Cho bảng sau:

          Viết số Đọc số
………. Năm nghìn ba trăm mười bốn

Số cần điền vào dấu ba chấm là: ………5314………

Câu 4: Cho các khẳng định sau:

Khẳng định A: Các số có tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 là các số chẵn.

Khẳng định B: Chỉ có các số 0, 2, 4, 6, 8 là các số chẵn.

Trong hai khẳng định trên, khẳng định nào đúng?

a/ Khẳng định B.                      b/ Khẳng định A.

Câu 5: Số …..424350………… đọc là bốn trăm hai mươi tư nghìn ba trăm năm mươi.

…………………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 4 – Vioedu lớp 4 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin