Đề thi Vioedu lớp 4 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 4 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 4 – Trạng nguyên Tiếng Việt 4 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 7 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024

  • Các số có nhiều chữ số
  • Hàng và lớp
  • Làm tròn số đến hàng trăm nghìn
  • Động từ
  • Multiply by 1 – digit numbers

Đề thi VIOEDU lớp 4 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi VIOEDU lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 VÒNG 7 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Câu 1: Dòng nào ghi đủ các động từ có trong câu sau:

Thầy giáo cũ của tôi đã dẫn học trò đến chơi cả tuần.

a/ cũ, dẫn, chơi.    b/ cũ, đã, cả.                   c/ dẫn, đến, chơi. d/ dẫn, đến, chơi, cả.

Câu 2: Bạn hãy chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống.

Giá tiền của một chiếc xe đạp là 2 157 000 đồng. Khi làm tròn giá tiền đó đến hàng trăm nghìn, bạn Hải và bạn Vân đưa ra ý kiến như sau:

VIOEDU lớp 4 Vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Bạn nói đúng là bạn ….

a/ Hải                                      b/ Vân

Hướng dẫn

Làm tròn đến hàng trăm nghìn thì ta xét chữ số hàng chục nghìn.

Ta có: 5 = 5 vậy làm tròn lên ta được 2 200 000

Vậy Hải nói đúng.

Câu 3: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

Chữ số hàng nghìn trong số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số là

a/ 0                       b/ 2                       c/ 1

Hướng dẫn

Số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số là: 100 000

Câu 4: Trong câu sau có mấy động từ?

Cậu hối hận vì đã đối xử tệ bạc với mẹ.

a/ Có một động từ : đối xử.                b/ Có hai động từ : hối hận, đối xử.

c/ Có ba động từ : đã, đối xử, với.     d/ Có bốn động từ: hối hận, đã, đối xử, với.

…………………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng 7 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 4 – Vioedu lớp 4 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin