Đề thi Vioedu lớp 4 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 4 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 4 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 4 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 4 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 4 NĂM 2023 – 2024


  • So sánh và xếp thứ tự số tự nhiên
  • Tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng
  • Đo góc. Đơn vị đo góc
  • Động từ
  • Writing number up to 1,000,000,000 in words

ĐỀ THI VIOEDU LỚP 4 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN


Đề thi VIOEDU lớp 4 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 4 Vòng 9 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 1: Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ trống để được so sánh đúng.

Cho số 768 502, gọi a là giá trị của chữ số 8 trong số đã cho.

Khi đó a ….<…… 9000.

Câu 2: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Có 3 bạn viết các số như sau:

Bạn An viết số 10 000.

Bạn Mai viết số 846 000.

Bạn Hoa viết số 98 999.

Bạn viết số lớn nhất trong ba bạn là:

a/ Bạn Mai          b/ Bạn An             c/ Bạn Hoa

Câu 3: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Cho các số sau 2372; 2539; 563; 233. Sắp xếp các số đó theo thứ tự tăng dần từ trái qua phải ta được kết quả là

a/ 563;233;2372;2539.            b/ 2539;2372;233;563.

c/ 233;563;2539;2372.            d/ 233;563;2372;2539.

………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 4 vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 8 Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 4 – Vioedu lớp 4 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin