Đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Tỉnh mới]

Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh theo Form mới năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Tỉnh mới].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh theo form mới năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 (THEO FORM MỚI)


Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 mới có đáp án đúng


NỘI DUNG THI VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH MỚI DỰA THEO CÁC CHỦ ĐIỂM SAU:


Toán TV Bài toán một chuyển động đều Tính vận tốc của chuyển động đều
Tính quãng đường đi được của chuyển động đều
Tính thời gian của chuyển động đều
Giải bài toán liên quan đến vận tốc, quãng đường và thời gian
Một số nội dung nâng cao về số thập phân Tính hợp lí với số thập phân
Cấu tạo số số thập phân
Bài toán thay đổi vị trí dấu phẩy của số thập phân
Ôn tập hình khối Tính diện tích, thể tích của hình hộp chữ nhật – hình lập phương
Giải bài toán liên quan đến hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Hình trụ. Hình cầu Giới thiệu hình trụ
Giới thiệu hình cầu
Một số bài toán liên quan đến hình trụ, hình cầu
Toán TA Time Add and subtract mixed time units,
Multiplication and Division of Time
Tiếng Việt Tả cảnh Tả một buổi trong ngày
Tả một hiện tượng thiên nhiên
Tả cảnh sông nước
Tả cảnh địa phương,

TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN LUYỆN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 THEO FORM MỚITUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN LUYỆN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 THEO FORM MỚI


Đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 mới có đáp án đúng

Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh mới năm 2022 - 2023 có đáp án

Tài liệu ôn Đề thi Đấu trường toán học lớp 5 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 có đáp án


TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN LUYỆN ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 THEO FORM MỚI


PHẦN ĐÁP ÁN ĐÚNG


Câu 1: Một người chạy 350m hết 70 giây. Tính vận tốc chạy của người đó.

Trả lời: Vận tốc chạy của người đó là ………………….m/giây

Điền 5


Câu 2: Một người đi xe máy trong 2,5 giờ đi được 113km. Tính vận tốc của xe máy.

Trả lời: Vận tốc của xe máy là ……………….km/giờ

Điền 45,2


Câu 3: Một người đi xe máy trong 1,2 giờ đi được 48,6 km. Tính vận tốc của xe máy

Trả lời:Vận tốc của xe máy là ……………..km/giờ

Điền 40,5


Câu 4: Một người đi xe máy trong 1,5 giờ đi được 63,75 km. Tính vận tốc của xe máy

Trả lời: Vận tốc của xe máy là ……………..km/giờ

Điền 42,5


Câu 5: Một người đi bộ đi quãng đường dài 0,88km hết 16 phút. Tính vận tốc của người đó

Trả lời: Vận tốc của người đó là ………………..m/phút

Điền 55


Câu 6: Một người đi bộ đi quãng đường dài 1,2km hết 20 phút. Tính vận tốc của người đó

Trả lời: Vận tốc của người đó là ………………..m/phút

Điền 60


Câu 7: Quãng đường AB dài 35km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi xe đạp 5km đầu rồi sau đó tiếp tục đi xe máy trong 30 phút nữa thì đến B. Tính vận tốc của xe máy.

Trả lời: Vận tốc của xe máy là …………………..km/giờ

Điền 60


Câu 8: Một con ngựa có thể đi quãng đường dài 19,5km trong 20 phút. Tính vận tốc của con ngựa đó.

Trả lời: Vận tốc của con ngựa đó là ……………………..m/phút

Điền 975


Câu 9: Quãng đường từ nhà bác An lên trung tâm thành phố dài 117,9km. Muốn đi lên trung tâm thành phố, bác An đi xe máy từ nhà ra bến xe cách nhà 4,5km (biết bến xe nằm trên đường từ nhà đến trung tâm thành phố), sau đó đi ô tô khách chuyến 7 giờ 30 phút sáng thì đến trung tâm thành phố lúc 10 giờ kém 15 phút sáng cùng ngày hôm đó. Tính vận tốc của ô tô khách.

Trả lời: Vận tốc của ô tô khách là ………………….km/giờ

Điền 50,4

……

Để xem tiếp các câu hỏi ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh theo Form mới vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 10: “Quãng đường AB có độ dài là 20,5km; quãng đường BC có độ dài 22,7km (ba điểm A,B,C thẳng hàng”

Một người đi ô tô từ A đến C đang ở vị trí B người đó nói: “Đi từ A đến B hết 20 phút”

Người đó đến vị trí C, người đó nói: “Đi từ B đến C cũng hết 20 phút”

Tính vận tốc trung bình của ô tô trên quãng đường AC.

Trả lời: Vận tốc trung bình trên cả quãng đường AC là …………………km/giờ

Điền 64,8


Câu 11: Một con đà điểu chạy trong 6 phút được một quãng đường dài 6498km. Tính vận tốc chạy của con đà điểu

Trả lời: Vận tốc chạy của con đà điểu đó là ……………………m/phút

Điền 1083000


Câu 12: Một máy bay bay 448km hết 0,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay đó.

Trả lời: Vận tốc của máy bay đó là ……………..km/giờ

Điền 896


Câu 13: Một máy bay bay 228,75km hết 15 phút. Tính vận tốc của máy bay đó

Trả lời: Vận tốc của máy bay đó là ……………..km/phút

Điền 15,25


Câu 14: Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 3,12km hết 15 phút. Tính vận tốc của người đó.

Trả lời: Vận tốc của người đó là ………………m/phút

Điền 208


Câu 15: Một người đi xe đạp đi quãng đường dài 4,2km hết 20 phút. Tính vận tốc của người đó.

Trả lời: Vận tốc của người đó là ………………m/phút

Điền 210


Câu 16: Một người đi bộ đi quãng đường dài 1050m hết 15 phút. Tính vận tốc của người đó.

Trả lời: Vận tốc của người đó là ………………km/giờ

Điền 4,2


Câu 17: Quãng đường từ nhà bác An lên trung tâm thành phố dài 78,9km. Muốn đi lên trung tâm thành phố, bác An phải đi từ nhà ra bến xe cách nhà 3,6km (biết bến xe nằm trên đường từ nhà đến trung tâm thành phố), sau đó đi xe khách chuyến 11 giờ kém 15 phút thì đến trung tâm thành phố lúc 12 giờ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô khách đó?

Trả lời: Vận tốc của ô tô khách là: ………………km/giờ

Điền 50,2

……

Để xem tiếp các câu hỏi ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh theo Form mới vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 18: Quãng đường từ nhà bác An lên trung tâm thành phố dài 73,2km. Muốn đi lên trung tâm thành phố, bác An đi xe máy từ nhà ra bến xe cách nhà 3km (biết bến xe nằm trên đường từ nhà đến trung tâm thành phố), sau đó đi ô tô khách chuyến 8 giờ 45 phút thì đến trung tâm thành phố lúc 10 giờ kém 3 phút sáng. Tính vận tốc của ô tô khách đó?

Trả lời: Vận tốc của ô tô khách là: ………………km/giờ

Điền 58,5


Câu 19: Quãng đường AB có số đo độ dài là 92,5km; quãng đường BC có số đo độ dài 51km (ba điểm A, B, C  thẳng hàng). Một người đi ô tô đi từ A đến C, đang ở vị trí B người đó nói: “Đi từ A đến B hết 1 giờ 45 phút”.

Người đó đến vị trí C, người đó nói: “Đi từ B đến C mất 45 phút”.

Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AC.

Trả lời Vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AC là ………….km/giờ

Điền 57,4


Câu 20: “Đi từ  điểm A đến điểm B có 2 quãng đường được đánh số là (1) và (2).

Hai người cùng đi ô tô đang ở địa điểm A để đi đến điểm B

Người cầm lái nói: “Đi theo đường (1) có thể đi với vận tốc 64km/giờ thì đi đến B hết 1 giờ 48 phút”

Người ngồi bên cạnh nói” “Đi theo đường (2) có thể đi với vận tốc 51km/giờ thì đi đến B hết 2 giờ 18 phút”

Hỏi đi theo đường nào gần hơn?

a/ Đường (2)                            b/ Đường (1)


Câu 21: Một ô tô xuất phát tại A lúc 7 giờ 40 phút sáng với vận tốc 52km/giờ và đến B lúc 1 giờ 45 phút chiều cùng  ngày. Tính độ dài quãng đường AB, biết rằng trên đường đi người đó dừng nghỉ 50 phút để ăn trưa.

Trả lời: Độ dài quãng đường AB là …………………….km

Điền 273

……

Để xem tiếp các câu hỏi ôn thi Đấu trường toán học lớp 5 cấp Tỉnh theo Form mới vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin