Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 5 – Trạng nguyên Tiếng Việt 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 10 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024


  • Nhân một số thập phân với một số thập phân
  • Chia một số thập phân cho một số tự nhiên
  • Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000…
  • Multiply decimals
  • Quan hệ từ

Đề thi VIOEDU lớp 5 Vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 5 Vòng 10 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 10 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Câu 1: Em hãy tìm cặp quan hệ từ trong câu sau và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?

Mặc dù ngọn lửa hung dữ đã bốc cao nhưng những người lính cứu hoả vẫn lao vào dập lửa.

­Cặp quan hệ từ ……….(1)…… biểu thị quan hệ …..(2)…..

          (1) a/ mặc dù …….vẫn              b/ mặc dù …… nhưng

                  (2) a/ tương phản                   b/ giả thiết – kết quả.

Câu 2: Multiply: 259 × 0.01 = …….

a/ 2.59                  b/ 25.9                  c/ 0.259

Câu 3: Nếu dịch chuyển dấu phẩy của số 83,09 sang bên phải hai chữ số thì số đó gấp lên …………….lần.

a/ 100                            b/ 10                     c/ 2

Câu 4: Đổi: 5,82km2 = …………….58200………dam2

Câu 5: (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Kết quả của phép tính 2,7 × 8,6 là ………23,22………

Câu 6: Kết quả của phép tính 23,7 × 1,24 là:

a/ 29,388              b/ 2938,8              c/ 293,88

………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 5 vòng 10 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 12 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 5 – Vioedu lớp 5 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin