Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 12 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024


  • Giải bài toán liên quan đến số thập phân
  • Chia một số thập phân cho một số thập phân
  • Ôn tập các phép tính với số thập phân
  • Divide decimals
  • Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Đề thi VIOEDU lớp 5 Vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 5 Vòng 11 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 11 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:

Thùng thứ nhất có 84,6l dầu. Thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 10,8l. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Trả lời: Thùng thứ hai có số lít dầu là: 84,6 – 10,8 = 73,8 (lít)

a/ 73,8l                          b/ 71,8l                          c/ 74,8l

Câu 4: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Một động cơ chạy trong 2,5 giờ tiêu thụ hết 1,75l dầu. Hỏi động cơ đó chạy trong 1 giờ thì tiêu thụ hết bao nhiêu lít dầu?

a/ 0,7l                            b/ 0,6l                            c/ 7l

Hướng dẫn

1 giờ động cơ đó chạy thì tiêu thụ hết số lít dầu là:          1,75 : 2,5 = 0,7 (l)

Câu 5: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Cho phép tính: 5,6 × 3,2

Kết quả của phép tính trên là:

a/ 16,92                b/ 17,92                         c/ 16,84                d/ 17,84

………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 5 vòng 11 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 12 chủ Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 5 – Vioedu lớp 5 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin