Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 6 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 6 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024

  • Khái niệm số thập phân. Hàng của số thập phân, Đọc, viết số thập phân
  • Mi – li – mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
  • Đề – ca – mét vuông. Héc – tô – mét vuông. Héc – ta
  • Decimal number. Place value in decimal number
  • Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

Đề thi VIOEDU lớp 5 Vòng 6 sơ loại cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án

VIOEDU lớp 5 Vòng 6  cấp trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 6 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024

…………………..

Câu 2: What is the place value of the underlined digit in 124.649?

Giá trị của chữ số được gạch chân trong số 124.649 là gì?

a/ 6                       b/ 0.6                    c/ 0.06                  d/ 0.006

Câu 3: Trong các nhận xét sau, nhận xét nào đúng?

          a/ Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1mm.

b/ Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm.

c/ Mi-li-mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1dm.

Câu 4: 2hm2 15dam2 = …..215…..m2

Câu 5: Ba mươi nghìn mi-li-mét vuông bằng

a/ Ba trăm đề-xi-mét vuông                b/ Ba mươi đề-xi-mét vuông

c/ Ba nghìn đề-xi-mét vuông              d/ Ba đề-xi-mét vuông.

………………….

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 5 vòng sơ loại năm nay và Đăng ký nhận đề thi năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin