Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Vioedu lớp 5 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Vioedu lớp 5 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 5 – Trạng nguyên Tiếng Việt 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 5 NĂM 2023 – 2024

  • Cộng các số thập phân
  • Trừ các số thập phân
  • Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
  • Add and subtract decimals
  • Đại từ/ Đại từ xưng hô

Đề thi VIOEDU lớp 5 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đề thi VIOEDU lớp 5 Vòng 9 cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Câu 1: Trong giao tiếp, những đại từ xưng hô chỉ người được nhắc đến là?

a/ bọn họ, chúng nó, bọn nó              b/ chúng tôi, chúng mình, chúng ta

c/ họ, nó                                            d/ tôi, cậu, mình.

Câu 2: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Kết quả của phép tính 15,8 × 6 là:

a/ 98,4                  b/ 49,8                  c/ 94,8                  d/ 9,48

Câu 3: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Cho phép tính: 18,07 + 2,15. Kết quả của phép tính đã cho là:

a/ 20,22                b/ 2012                 c/ 2022                 d/ 20,12

Câu 4: Fill number in the blank:

Use the dot “.” Answer: the comma.

30.2 + 23.4 = ……53.6…

Câu 5: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Kết quả của phép tính 16,4 – 3,3 là

a/ 13,1                  b/ 1,31                  c/ 14,1                  d/ 19,7

Câu 6: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống:

Phép tính 67,92 + 13,81 có kết quả là …81,73…

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn nhất)

Câu 7: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Chọn phép tính: 32,09 – 12,51

Kết quả của phép tính đã cho là ……..19,58

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn nhất)

…………………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 5 vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 5 – Vioedu lớp 5 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin