Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 2 năm 2023 – 2024

Cung cấp đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 2 năm 2023 – 2024 mở ngày 13/ 09/2023 (cập nhật theo từng vòng thi).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Việt lớp 1 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0936.128.126 (Cô Cúc)
  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: Hoctoancocuc@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 2 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN. CHỌN CẶP Ô CÓ GIÁ TRỊ BẰNG NHAU.
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 1 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024
PHẦN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 1 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 13/9/2023)

Đề thi Violympic Toán tiếng việt lớp 1 vòng 2 năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán tV lớp 1 vòng 2 năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán  lớp 1 vòng 2 năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán  lớp 1 vòng 2 năm 2023 - 2024 có đáp án

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 2 năm 2023 - 2024

About admin