Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 390 bài toán a

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 390 bài toán trọng điểm có đáp án và hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 390 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Bộ 370 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 cấp Tỉnh – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ 8 đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

TUYỂN TẬP 390 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 390 BÀI TOÁN


Câu 1: Xuân muốn mua một số con búp bê. Nếu bạn ấy mua 5 con búp bê thì bạn ấy vẫn còn thừa 16 nghìn đồng. Nếu bạn ấy mua 7 con búp bê thì bạn ấy còn thiếu 12 nghìn đồng nữa. Hỏi mỗi con búp bê có giá bao nhiêu tiền?

Trả lời: ………….. nghìn đồng.

Hướng dẫn

7 con búp bê hơn 5 con búp bê số con là: 7 – 5 = 2 (con)

Giá tiền 2 con búp bê là: 16 + 12 = 28 (nghìn)

Giá tiền một con búp bê là: 28 : 2 = 14 (nghìn)

Điền 14

Câu 2: Xuân muốn mua một số quả bóng. Nếu bạn ấy mua 4 quả bóng thì bạn ấy vẫn còn thừa 20 nghìn đồng. Nếu bạn ấy mua 5 quả bóng thì bạn ấy còn thiếu 15 nghìn đồng nữa. Hỏi Xuân có bao nhiêu tiền?

Trả lời: ………….. nghìn đồng.

Hướng dẫn

5 quả bóng thì hơn 4 quả bóng số quả là: 5 – 4 = 1 (quả)

Giá tiền 1 quả bóng là: 20 + 15 = 35 (nghìn)

Xuân có số tiền là: 35 × 4 + 20 = 160 (nghìn)

Điền 160

………….

Để xem tiếp Bộ ôn 390 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 370 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 5: Bình có năm tấm thẻ ghi một trong các số 3, 4, 1, 7 và 0 (mỗi thẻ ghi một số khác nhau). Hỏi số có năm chữ số lớn nhất có chữ số hàng nghìn bằng 0 mà Bình có thể tạo ra là số nào?

Trả lời: ……70431………

Câu 6: Bình có năm tấm thẻ ghi một trong các số 3, 4, 1, 7 và 0 (mỗi thẻ ghi một số khác nhau). Hỏi số có năm chữ số bé nhất có chữ số hàng nghìn bằng 0 mà Bình có thể tạo ra là số nào?

Trả lời: ………….10347…….

Câu 7: Trên bàn có một hình tam giác và hình vuông rời nhau. Biết rằng người ta đếm được 30 cạnh tất cả. Hỏi có thể có nhiều nhất bao nhiêu hình tam giác ở trên bàn?

Trả lời: Trả lời: …………. hình tam giác.

Hướng dẫn

Để nhiều nhất hình tam giác thì hình vuông phải ít nhất có thể.

Ta xét số hình vuông từ bé nhất.

Nếu có 1 hình vuông thì số cạnh còn lại là: 30 – 4 × 1 = 26, 26 : 3 có dư (loại)

Nếu có 2 hình vuông thì số cạnh còn lại là: 30 – 4 × 2 = 22, 22 : 3 có dư (loại)

Nếu có 3 hình vuông thì số cạnh còn lại là: 30 – 4 × 3 = 18, 18 : 3 = 6 (thoả mãn)

Vậy có nhiều nhất 6 hình tam giác.

Điền 6

…………..

Để xem tiếp Bộ ôn 390 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 370 bài toán ôn thi Violympic Toán TA lớp 23 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin