Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 2 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 2 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 6 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 2 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 2 GỒM CÓ 3 BÀI THI:


  • BÀI THI SỐ 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI THI SỐ 2: 12 CON GIÁP
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 2 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI THI SỐ 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

Câu 1: Thương của phép chia 3641 cho 12 là:

a/ 305                             b/ 304                            c/ 303                             d/ 302

Chọn C

Câu 2: Số nào dưới đây có chữ số hàng chục nghìn là 9?

a/ 298451             b/ 254918             c/ 245819             d/ 281495

Chọn A

Câu 3: Kết quả của phép tính 1125 × 4 là:

a/ 1121                 b/ 4480                 c/ 4500                 d/ 1129

Chọn C

Câu 4: Tập A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 5 là:

a/ A = {0; 1; 2; 3; 4; 5}                     b/ A = {1; 2; 3; 4}

c/ A = {0; 1; 2; 3; 4}                         d/ A = {1; 2; 3; 4; 5}

Chọn C

Câu 5: Cho tập A = {x | x = 2n + 1, n ∈ N*}.

Phần tử nào dưới đây không thuộc tập A?

a/ 5                       b/ 7                       c/ 3                       d/ 1

Chọn D

Câu 6: Biết a là số liền trước của 100, b là số tròn chục liền sau của 46, c là số chẵn lớn nhất có một chữ số. Tính giá trị của biểu thức A = a + b.c.

a/ A = 549            b/ A = 501            c/ A = 499            d/ A = 475

Chọn C

Câu 7: Khi chia 9635 cho 45 ta được thương là số có ba chữ số kí hiệu là  và số dư d.

Trong các số a, b, c, d thì số nào là số lớn nhất?

a/ c                        b/ b                       c/ d                       d/ a

Chọn C

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI THI SỐ 2: 12 CON GIÁP

Câu 1: Số lẻ lớn nhất được lập từ các chữ số 1; 9; 0 mà mỗi chữ số chỉ được sử dụng một lần là …

Điền 901

Câu 2: Tập hợp các chữ cái có trong từ “VIOLYMPIC” là:

a/ {V; I; O; L; M; P; C}                               b/ {V; I; O; L; Y; M; P; I; C}

c/ {V; I; O; L; Y; M; P; C}                          d/ {V; I; O; L; M; P; I; C}

Chọn C

Câu 3: Bình đánh số trang cho một quyển sách gồm 256 trang, bắt đầu từ số 1. Vậy Bình cần dùng ……chữ số để đánh hết số trang đó.

Điền 660

Câu 4: Hiệu của hai số bằng 57. Số bị trừ có chữ số hàng đơn vị là 3.

Nếu gạch bỏ chữ số 3 của số bị trừ đi thì được số trừ. Số trừ là ….

Điền 6

Câu 5: Có hai trường THCS. Trường A có nhiều hơn trường B là 270 học sinh. Vào năm học mới, trường A có 246 học sinh lớp 9 ra trường và có 210 học sinh lớp 6 vào trường; trường B có 156 học sinh lớp 9 ra trường và có 180 học sinh lớp 6 vào trường.

Khi đó trường B có ít hơn trường A bao nhiêu học sinh ?

a/ 260 học sinh                        b/ 270 học sinh

c/ 210 học sinh                        d/ 240 học sinh

Chọn C

Câu 6: Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là …

Điền 98764

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

Câu 1: Tập hợp các chữ cái có trong từ “TOAN HOC” là:

a/ {T; O; A; N; H; C}                        b/ {T; O; A; N; S; H; O; C}

c/ {T; A; N; H; C}                                       d/ {T; O; A; N; H; O; C}

Chọn A

Câu 2: Khẳng định nào dưới đây là sai về phép chia 6947 : 34?

a/ Thương của phép chia trên là một số chẵn.

b/ Thương của phép chia trên là một số tròn chục.

c/ Số dư của phép chia trên là một số có hai chữ số.

d/ Số dư của phép chia trên là một số lẻ.

Chọn B

Câu 3: Tập A gồm các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 14 là:

a/ A = {10; 11; 12; 13}                               b/ A = {9; 10; 11; 12; 13}

c/ A = {10; 11; 12; 13; 14}                         d/ A = {9; 10; 11; 12; 13; 14}

Chọn A

Câu 4: Số 687 138 có tổng của chữ số hàng trăm và chữ số hàng chục nghìn là:

a/ 9                       b/ 4                       c/ 8                       d/ 11

Chọn A

Câu 5: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành phát biểu tính chất kết hợp của phép cộng.

“Muốn cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với ….của số thứ hai và số thứ ba.”

a/ tổng                  b/ tích                             c/ hiệu                   d/ thương

Chọn A

Câu 6: Trong một phép chia, biết a là số bị chia, b là số chia, q là thương và r là số dư.

Khi đó:

a/ a + r = b.q                   b/ a = b.q – r                  c/ a.r = b.q            d/ a – r = b.q

Chọn D

Câu 7: Trong các số sau, số nào có tổng các chữ số bằng 18?

a/ 31489               b/ 33648                        c/ 32067               d/ 34976

Chọn C

Câu 8: Biết tập A gồm các tháng dương lịch có 31 ngày. Vậy tháng 8 có phải là phần tử thuộc tập A hay không?

Có điền 1, Không điền 0.

Trả lời: …

Điền 1

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 6 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 – Vòng 8 – Vòng 9 – Vòng 10 giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin