Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 3 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM có đáp án)

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 3 năm 2023 – 2024 mở ngày 04/ 10/2023 (ĐẠT 300 ĐIỂM).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Việt lớp 6 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 3 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: 12 CON GIÁP
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 6 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024 (CÓ ĐÁP ÁN ĐÚNG)


BÀI 1: 12 CON GIÁP

Câu 1: Cho số tự nhiên chẵn có hai chữ số và nhỏ hơn 30. Bạn An do nhầm lẫn nên đã viết ngược vị trí của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị của số đó. Biết rằng số mà An đã viết hơn số đã cho 36 đơn vị. Vậy số đã cho là:

A/ 84                          B/ 26                          C/ 48                          D/ 62

Chọn B

Câu 2: Hai kho thóc có tất cả 450 tạ thóc. Biết nếu chuyển một nửa số thóc ở kho thứ nhất sang kho thứ hai thì kho thứ hai có số thóc gấp năm lần số thóc ở kho thứ nhất. Hỏi ban đầu kho thứ hai có bao nhiêu tạ thóc?

a/ 150 tạ                   b/ 250 tạ                               c/ 300 tạ                   d/ 200 tạ

Chọn C

…………….

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức 3642 – 1325 + 1168.

a/ 3485                     b/ 3458                                 c/ 3584                     d/ 3548

Chọn A

Câu 6: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau mà các chữ số chẵn và lẻ đứng xen kẽ nhau?

a/ 9                             b/ 20                          c/ 18                          d/ 10

Chọn C

………

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán lớp 6 Vòng 3 năm nay và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin