Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 4 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 4 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 6 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 4 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 4 GỒM CÓ 3 BÀI THI:


  • BÀI THI SỐ 1: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI THI SỐ 2: ĐẬP DẾ
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 4 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 2: ĐẬP DẾ


Câu 1: Cho tập A là tập hợp các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 15. Có bao nhiêu phần tử thuộc tập A chia hết cho 2?

a/ 6                       b/ 7                       c/ 8                       d/ 5

Chọn B

Câu 2: Cho A = {0; 6; 4; 9; 7; 5}.

Trên tia số, có bao nhiêu phần tử thuộc tập A nằm bên phải số 5?

a/ 2                       b/ 3                       c/ 4                       d/ 5

Chọn B

Câu 3: Số nào dưới đây chia hết cho 2?

a/ 3698                 b/ 4431                          c/ 1369                 d/ 2675

Chọn A

Câu 4: Viết tích 5.125.25.5 dưới dạng lũy thừa, ta được:

a/ 56                      b/ 55                      c/ 54                      d/ 57

Chọn D

Câu 5: Cho tập A = {x ∈ N | 15 ≤ x < 30}.

Có bao nhiêu số nguyên tố thuộc tập A?

a/ 4                       b/ 5                       c/ 11                     d/ 15

Chọn A

Câu 6: Biết số tự nhiên x thỏa mãn tổng 156 + x + 145 chia hết cho 5.

Giá trị của x có thể là số nào dưới đây?

a/ 367                             b/ 150                            c/ 649                             d/ 438

Chọn C

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 6 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 – Vòng 8 – Vòng 9 – Vòng 10 giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin