Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 4 năm 2023 – 2024 ĐẠT 300 điểm có hướng dẫn giải

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 4 năm 2023 – 2024 ĐẠT 300 điểm có hướng dẫn giải. Liên hệ nhận đề thi cập nhật theo vòng năm nay: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN (MỞ VÒNG 25/ 10/ 2023)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 4 NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN ĐÚNG


BÀI 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG


Câu 1: Viết tích 3.9.27.3 dưới dạng lũy thừa, ta được:

a/ 36                      b/ 37                      c/ 34                      d/ 35

Chọn B

Câu 2: Cho A = {0; 6; 4; 9; 7; 5}.

Trên tia số, có bao nhiêu phần tử thuộc tập A nằm bên trái số 5?

a/ 2                       b/ 1                       c/ 3                       d/ 4

Chọn A

……..

Câu 5: Một số khi chia cho 15 dư 9 thì khi chia cho 5 dư mấy?

a/ 9                       b/ 6                       c/ 3                       d/ 4

Chọn D

Câu 6: Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 100 và chia hết cho 9?

a/ 9                       b/ 12                     c/ 11                     d/ 10

Chọn B

………

Để xem tiếp Đề thi Violympic Toán tiếng việt lớp 6 vòng 4 năm 2023 – 2024 và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic – Ôn thi HSG Toán 6 và ôn thi VMTC lớp 6 vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Lũy thừa 1010 khi viết dưới hệ thập phân là một số có bao nhiêu chữ số?

a/ 10                     b/ 11                     c/ 13                     d/ 12

Chọn B

Câu 2: Biết số cần tìm là số lớn nhất có hai chữ số mà số đó chia hết cho 3 và chia cho 5 dư 1.

Vậy số cần tìm là …

Điền 96

Câu 3: Số nào dưới đây chia hết cho 3?

a/ 5432                 b/ 4645                          c/ 1258                 d/ 3690

Chọn D

Câu 4: Một phép chia có số chia là 7, thương là 18, số dư là 5. Số bị chia của phép chia đó là …

Điền 131

Câu 5: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số vừa chia hết cho 5, vừa chia hết cho 3?

a/ 8                       b/ 7                       c/ 5                       d/ 6

Chọn D

Câu 6: Tìm số tự nhiên x biết 20222021.(2x + 4) = 20222022.

a/ x = 1009           b/ x = 2022           c/ x = 2021           d/ x = 1008

Chọn A

……………..

Để xem tiếp Đề thi – Đáp án Violympic Toán lớp 6 vòng 4 năm 2023 – 2024 và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic – Ôn thi HSG Toán 6 và ôn thi VMTC lớp 6 vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin