Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 6 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 6 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 6 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 6 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 6 GỒM CÓ 3 BÀI THI:


  • BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 6 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG


CÂU 1: Số nào dưới đây chia hết cho 5 nhưng không chia hết 3?

a/ 15                     b/ 45                     c/ 25                     d/ 75

Chọn C

CÂU 2: Giá trị của biểu thức (-3) + (-6) là:

a/ -9                      b/ 3                       c/ -3                      d/ 9

Chọn A

CÂU 3: Cách viết nào dưới đây đúng?

a/ -9 ∉ Z               b/ -9 ∈ N              c/ -9 ∈ Z               d/ -9 ∈ N*

Chọn C

CÂU 4: Số đối của 15 là:

a/ 30                     b/ 51                     c/ 5                       d/ -15

Chọn D

CÂU 5: Số liền sau của BCNN(42; 350) là:

a/ 1050                 b/ 1052                          c/ 1051                 d/ 1049

Chọn C

CÂU 6: Giá trị của biểu thức 7 + (-10) + 3 là:

a/ 0                       b/ 20                     c/ 10                     d/ 15

Chọn A

CÂU 7: Ước chung lớn nhất của 45 và 63 được phân tích ra thừa số nguyên tố là:

a/ 8                       b/ 32                      c/ 9                       d/ 23

Chọn B

CÂU 8: Giá trị tuyệt đối của a là khoảng cách từ a đến 0 trên trục số, kí hiệu là |a|.

Khi đó |-32| bằng:

a/ -32                    b/ 32                     c/ -23                    d/ 23

Chọn B

CÂU 9: Với n là số tự nhiên thì ƯCLN (21n + 4, 14n + 3) bằng:

a/ 21                     b/ 1                       c/ 7                       d/ 14

Chọn B

……

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


CÂU 1: -97 là số đối của …

Điền 97

CÂU 2: Giá trị của biểu thức nào dưới đây là số chia hết cho cả 2 và 5?

a/ 36.63                          b/ 21.12                         c/ 45.54                          d/ 78.87

Chọn C

CÂU 3: So sánh: -25 …… -52

Điền >

CÂU 4: Tính (-31) + (-5) = …

Điền -36

CÂU 5: Giá trị của biểu thức (89 – 98)(24 – 42)(35 + 53) là …

Điền 0

CÂU 6: Khẳng định: “Số 0 là số nguyên dương.” Là đúng hay sai?

Đúng điền 1, Sai điền 0.

Trả lời: …

Điền 0

CÂU 7: Khẳng định: “Số 0 là số nguyên âm.” Là đúng hay sai?

Đúng điền 1, Sai điền 0.

Trả lời: …

Điền 0

CÂU 8: Trên trục số, số a nằm bên trái của số -3 và cách số -3 một khoảng 5 đơn vị. Vậy a = …

Điền -8

……

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3: LEO DỐC


CÂU 1: Biết số nguyên a thỏa mãn -15 < a < -13. Vậy a = …

Điền -14

CÂU 2: Cặp số nào dưới đây có tổng là một hợp số?

a/ -6 và 10                     b/ -5 và 12

c/ 9 và -9                       d/ 3 và 14

Chọn A

CÂU 3: Tính: (-15) + (-26) = …

Điền -41

CÂU 4:   Số liền trước của -34 là …

Điền -35

CÂU 5: Số nào dưới đây là hợp số?

a/ 3                       b/ 2                       c/ 1                       d/ 4

Chọn D

CÂU 6: Biết số nguyên a thỏa mãn -26 < a < -24. Vậy a = …

Điền -25

CÂU 7: Tập hợp số nguyên kí hiệu là:

a/ R                       b/ Z                       c/ N                      d/ Q

Chọn B

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 6 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 – Vòng 8 – Vòng 9 – Vòng 10 giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin