Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 9 cấp Huyện năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 6 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 9 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 9 CẤP TỈNH GỒM CÓ 3 BÀI THI:


  • BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 9 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG


Câu 1: Cho tập hợp D = {x ∈ Z | 0.x = 2}.

Số phần tử của tập hợp D là:

a/ 3 phần tử                                       b/ 1 phần tử

c/ không có phần tử nào                    d/ 2 phần tử

Chọn C


Câu 2: Tìm x biết 2/3 + x – 1/6 = 5/9.

a/ x = 19/18                b/ x = 1/18                         c/ x = 25/18                d/ x = -5/18

Chọn B


Câu 3: Lớp 6A có 35 học sinh trong đó  số học sinh là học sinh nam.

Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh nữ?

a/ 25 học sinh nam                            b/ 20 học sinh nam

c/ 15 học sinh nam                            d/ 10 học sinh nam

Chọn D


Câu 4: Cho A = (-1) + 31 – (-25) + 15. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

a/ A = 22              b/ A = 20                       c/ A = 72              d/ A = 70

Chọn D


Câu 5: Biết số nguyên n thỏa mãn (n + 2) chia hết cho (3 – 2n). Số nguyên n có thể mang giá trị nào dưới đây?

a/ n = 1                 b/ n = 0                          c/ n = 3                 d/ n = -1

Chọn A

……

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu mới ôn thi Violympic Toán cấp Tỉnh – VIOEDU cấp Quận/ Huyện – cấp Tỉnh lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 6 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 – Vòng 8 – Vòng 9 – Vòng 10 giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin