Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 260 bài toán

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 ôn luyện theo 260 bài toán.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 260 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 BAO GỒM CÓ 290 BÀI TOÁN ÔN THI:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN ĐÚNG

TUYỂN TẬP 260 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 7 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán tiếng việt lớp 7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 7 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 ôn theo 260 bài toán


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 10 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 260 BÀI TOÁN


Câu 1: Tìm tất cả các giá trị của m để số x = 2m – 6 – 3m có căn bậc hai số học.

a/ m ≥ 6                                b/ m ≤ -6                               c/ m ≥ -6                               d/ m ≤ 6

Chọn B

Câu 2: Có 20 viên bi gồm 10 bi đỏ, 5 bi xanh, còn lại là bi vàng và bi trắng. Không nhìn vào hộp, cần lấy ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn trong số bi lấy ra có 5 bi cùng màu?

Trả lời: Cần lấy ra ít nhất …..viên bi.

Điền 14

Câu 3: Hình nào sau đây có diện tích toàn phần lớn hơn 145cm2?

a/ Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 6cm, 5cm, 4cm.

b/ Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 8cm, 5cm, 2cm.

c/ Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 9cm, 5cm, 1cm.

d/ Hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 6cm, 5cm, 4cm.

Chọn A

Câu 4: Cho ba số x, y, z tỉ lệ nghịch với 5, 2, 7. Nếu x tăng 14 đơn vị và z tăng 30 đơn vị thì được hai số bằng nhau. Giá trị của y là …

Điền 140

Câu 5: Cho x là số thực, kí hiệu [x] là số nguyên lớn nhất không vượt quá x.

Giá trị của x thỏa mãn [x]2 – 2[x] = 2[x] – 4 là …..

a/ -3 ≤ x < -2                                    b/ -2 ≤ x < -1

c/ 1 ≤ x < 2                                       d/ 2 ≤ x < 3

Chọn D

………….

Để xem tiếp Bộ 260 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7 theo sgk mới // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


…………..

Câu 8: Có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn (x2 – 1) (x2 – 4) (x2 – 7) (x2 – 10) = 0.

Trả lời: Có …..số nguyên.

Điền 4

Câu 9: Cho tam giác ABC có AB = 3cm, BC = 7cm.

Độ dài AC là số nguyên (cm).

Độ dài lớn nhất của AC có thể là …..cm.

Điền 9

Câu 10: Cho đa thức một biến P = x3 – 6x2 + 12x – 8. Biết rằng đa thức trên chỉ có một nghiệm, và nghiệm đó là số nguyên tố. Nghiệm của đa thức trên là x = …

Điền 2

Câu 11: Tìm số tự nhiên n biết 32 + 42 + … + (2n)2 + (2n + 1)2 = 3306.

Giá trị của n là …

Điền 3306

………….

Để xem tiếp Bộ 260 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 10 cấp quốc gia năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Toán lớp 7 theo sgk mới // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 7 cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin