Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 4 năm 2023 – 2024 ĐẠT 300 điểm có hướng dẫn giải

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 4 năm 2023 – 2024 ĐẠT 300 điểm có hướng dẫn giải. Liên hệ nhận đề thi cập nhật theo vòng năm nay: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


NỘI DUNG ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024 CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI 1: BỨC TRANH BÍ ẨN
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 4 NĂM 2023 – 2024 CÓ ĐÁP ÁN (MỞ VÒNG 25/ 10/ 2023)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 4 NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN ĐÚNG


……………….

BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Cho a, b, c là các số thực. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

a/ Nếu a < b, b < c thì a < c                         b/ Nếu a < c, a < b thì b < c

c/ Nếu a < b, b > c thì a < c                         d/ Nếu a < c, b < c thì a < b

Chọn A

Câu 2: Hai góc có tổng số đo là 1800 là:

a/ Hai góc kề nhau                             b/ Hai góc kề bù

c/ Hai góc đối đỉnh                            d/ Hai góc bù nhau

Chọn D

………..

Câu 4: Cho góc bẹt xOy và điểm M nằm trong góc đó. Góc xOM không thể là:

a/ Góc vuông                  b/ Góc nhọn                             c/ Góc tù               d/ Góc bẹt

Chọn D

Câu 5: Giá trị của biểu thức A = 1,22 + 1,32 – 1,52 là:

a/ A = 0                b/ A = 0,88                    c/ A = 1                d/ A = 5,38

Chọn B

………….

Để xem tiếp Đề thi Violympic Toán tiếng việt lớp 7 vòng 4 năm 2023 – 2024 và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic – Ôn thi HSG Toán 7 và ôn thi VMTC lớp 7 vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo: 0919.281.916 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin