Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 210 bài toán

Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 210 bài toán trọng điểm có đáp án và hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 210 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 7: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ điểm gợi ý từ BTC // Tuyển tập bộ 17 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 7 năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN ĐÚNG

TUYỂN TẬP 210 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 7 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 7 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán lớp 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 7 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 210 BÀI TOÁN


Câu 1: Cho tam giác ABC đều, AM là tia phân giác góc A, M thuộc B.

Số đo góc MBA là ….0.

Điền 60

Câu 2: Giá trị của biểu thức |-3,4 – 2.1,5| là …..

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn nhất)

Điền 6,4

…………

Câu 4: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Nếu x1 = 2 thì y1 = -8. Nếu x2 = 6 thì y2 = b.

Giá trị của biểu thức 3b + 8 là …..

Điền 0

………….

Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 4 – |2x – 4| + |3x – 6|  là …

Điền 4

Câu 8: Cho x : y = 2,4 : 4 và x + y = 12. Trong hai số x và y, số nào có chữ số hàng phần mười bằng 5?

a/ Không số nào                 b/ Chỉ x                                  c/ Chỉ y                      d/ Cả x và y

Chọn D

…………..

Câu 12: Có bao nhiêu giá trị nguyên của x thỏa mãn |2x – 1| = 4 – x ?

Trả lời: Có …..giá trị nguyên.

Điền 1

Câu 13: Cho tam giác ABC cân tại A, số đo góc B là 630.

Kẻ BD vuông góc với AC, CE vuông góc với AB.

K là giao điểm của BD và CE. Số đo góc KAB là ….0.

Điền 27

……………

Để xem tiếp Bộ ôn 210 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 7 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập các bài toán ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 7 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 7 năm 2023-2024 dành cho các em HS ôn trong đội tuyển toán và học ở lớp nguồn trọng điểm, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 24:  Với x là số thực bất kì, khẳng định nào sau đây là đúng?

a/ Giá trị tuyệt đối của x luôn không dương

b/ Giá trị tuyệt đối của x luôn không âm

c/ Giá trị tuyệt đối của x luôn dương

d/ Giá trị tuyệt đối của x luôn âm

Chọn B

Câu 25:  Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia CB, lấy D sao cho CD = AB. Biết góc ADB = 250. Số đo góc ABC là …..0

a/ 550                         b/ 450                                    c/ 600                         d/ 500

Chọn D

Câu 26:  Cho tam giác ABC có góc B = 700, góc C = 300, kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC), kẻ tia phân giác của góc A cắt BC ở D. Tính số đo góc DAH.

A. 700                    B. 400              C. 200                         D. 600

Chọn: C. 200

Câu 27:  Một lớp học có 6 tổ, số người của mỗi tổ bằng nhau. Trong một bài kiểm tra, tất cả các học sinh trong lớp đều đạt điểm 7 hoặc 8. Tổng số điểm của các lớp là 350. Số học sinh đạt điểm 8 của lớp là

a/ 24 học sinh                     b/ 34 học sinh

c/ 44 học sinh                      d/ 14 học sinh

Chọn D

…………..

Để xem tiếp Bộ ôn 210 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 7 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập các bài toán ôn thi Đấu trường VIOEDU lớp 7 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 7 năm 2023-2024 dành cho các em HS ôn trong đội tuyển toán và học ở lớp nguồn trọng điểm, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Chúc các em thi đạt kết quả tốt. Hẹn gặp lại các em ở các kì thi Vioedu lớp 7 (cấp Trường – Huyện – Tỉnh) và Violympic Toán lớp 7 Vòng 10 cấp Quốc gia sắp tới. Đăng ký đặt mua tài liệu bổ sung ôn Vòng 9 cấp Tỉnh, đặc biệt bộ đề ôn thi Violympic Toán 7 Vòng 10 cấp Quốc gia năm nay (từ 23/3/2024 có bộ đề ôn) và các tài liệu mới ôn cấp Trường–Huyện–Tỉnh–Quốc gia ôn Violympic, Trạng nguyên TV, Vioedu của lớp 1-2-3-4-5, tránh mạo danh vui lòng liên hệ trực tiếp: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).


Hiện tại cô Trang có cung cấp các tài liệu bồi dưỡng dành riêng cho các em HS lớp 6 và lớp 7, lớp 8 năm học 2024 – 2025:

  • Tuyển tập 22 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 & Bộ Toán 6 cơ bản và làm quen với các bài toán nâng cao theo chương học của SGK mới.
  • Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 7 & Bộ Toán 7 cơ bản và làm quen với các bài toán nâng cao theo chương học của SGK mới.
  • Tuyển tập 280 bài toán lớp 6 ôn thi Thách thức tài năng Toán học Việt Nam (VMTC).
  • Tuyển tập 267 bài toán lớp 7 ôn thi Thách thức tài năng Toán học Việt Nam (VMTC).
  • Tuyển tập 260 bài toán lớp 8 ôn thi Thách thức tài năng Toán học Việt Nam (VMTC).
  • Tài liệu luyện đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024, Đề ôn thi Vioedu lớp 6 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ đề.
  • Tài liệu luyện đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 10 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024, Đề ôn thi Vioedu lớp 7 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 theo chủ đề.
  • Tuyển tập 15 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 8.

Mọi thông tin chi tiết, hỗ trợ tư vấn học tập, đăng ký tài liệu chuẩn, vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang bên Toán IQ theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Thầy Thích).

Hiện nay, có nhiều đối tượng mạo danh lại cô Trang, để chia sẻ, bán lại tài liệu, cắt xén các bộ tài liệu, chuyển đổi lệch file, do đó các bậc PH và Thầy cô giáo lưu ý!

About admin