Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 3 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM Có hướng dẫn giải)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 Vòng 3 năm 2023 – 2024 mở ngày 11/ 10/2023 (ĐẠT 300 ĐIỂM có hướng dẫn giải).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 3 Toán Tiếng Anh 1 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 1 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024
PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 11 / 10/2023)

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 VÒNG 3 NĂM 2023-2024 CÓ ĐÁP ÁN

VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1 VÒNG 3 NĂM 2023-2024 CÓ ĐÁP ÁN

About admin