Giải đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 3 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM Có hướng dẫn)

Hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 3 năm 2023 – 2024 ngày mở 04/10/2023 (300 ĐIỂM)


Đăng ký tham gia nhóm nhận đề thi Violympic Toán TV lớp 4 năm 2023 – 2024 cập nhật theo từng vòng vui lòng liên hệ theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 3 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 3 NĂM 2023 - 2024 CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI


PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 3 NĂM 2023 – 2024 (Mở vòng ngày 04/10/2023)


BÀI 1: SẮP XẾP

Các em đánh số từ 1 đến 10 theo thứ tự các ô có kết quả từ bé tới lớn.


Bảng 1

9999                                       (4) 52 403 + 36 197 = 88 600          (10)
9576                                       (3) 8435                                             (2)
23 582 × 3 = 70 746              (9) 6000 + 5000 = 11 000                 (8)
4545 + 8686                          (7) 56 000 : 4 = 14 000                      (6)
4584                                      (1) 8253 + 2000 = 10 253                 (5)

……………

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán lớp 4 Vòng 3 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Khối hộp chữ nhật có bao nhiêu đỉnh?

a/ 8                       b/ 12                     c/ 4                       d/ 6

Câu 2: 908 654 = ……… + 8000 + 600 + 50 + 4. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

a/ 9000                 b/ 900 000            c/ 9                       d/ 90 000

Câu 3: Tháng 9 có bao nhiêu ngày?

a/ 30 ngày            b/ 28 ngày             c/ 29 ngày             d/ 31 ngày

Câu 4: Cho số  25 467, khi viết thêm số 5 vào bên phải của số đã cho ta được số mới có chữ số hàng trăm là ………….

Hướng dẫn

Số 25 467 khi viết thêm số 5 vào bên phải ta được số mới là: 254 675.

Số 254 675 có chữ số hàng trăm là 6.

Điền 6

………………………

Để xem tiếp phần Đề thi Violympic Toán lớp 4 năm 2023 – 2024 Vòng 3 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 1: Số nào trong các số sau đây có chữ số 3 ở lớp nghìn?

a/ 105 383             b/ 135 882            c/ 468 155            d/ 986 532

Câu 2: Tính: 68 152 – 15 400 = ___

Điền 52752

………………….

Câu 4: Tháng nào có ít hơn 30 ngày?

a/ Tháng 6            b/ Tháng 2           c/ Tháng 4            d/ Tháng 12

Câu 5: Giá trị của biểu thức: 5000 – 102 × 5 là: ………….5000 – 510 = 4490

Điền 4490

……………

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán lớp 4 Vòng 3 năm 2023 – 2024 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin